Innlevering

Frist

Ordinær innleveringsfrist for masteroppgaven i ESST er siste mandag i oktober.

  • Høst 2021: 25. oktober - 15. november (utvidet frist høsten 2021 grunnet coronapandemien)

Ordningen med trykking av masteroppgaven ble avviklet våren 2019. 

Innleveringsskjema

Ved semesterstart det semesteret du skal levere vil du bli bedt om å levere innleveringsskjema. Der laster du opp sammendrag av oppgaven (trenger ikke være det samme som i den ferdige oppgaven) og oppgir navn på din veileder. Informasjonen blir brukt til å sette opp eksamenskommisjoner. Du vil få påminnelse om dette og lenke til skjemaet på epost, samt at skjemaet publiseres her. 

Trykk

Ordningen med trykking av masteroppgaven ble avviklet våren 2019.

På innleveringsdagen

Innen kl 15:00 på innleveringsdagen skal du ha levert:

Avslutningsseremoni

TIK-senteret holder en markering for studentene som leverer masteroppgave. Vi samles på TIKs pauserom på innleveringsdagen kl 15:00. Du får invitasjon et par uker før innlevering.

Å utsette innlevering

Å levere innen fristen er en del av oppgaven.

Sykdom og andre tungtveiende grunner

Kontakt studiekonsulenten umiddelbart dersom du må søke om utsatt innlevering på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner. Kortere sykdomsforløp mer enn 1 måned før innleveringsfrist gir vanligvis ikke rett til utsettelse. Send søknad med dokumentasjon til studiekonsulenten. Du trenger ikke søknadsskjema.

Det er mulig å få inntil 1 måneds utsettelse innenfor semesteret. Ved behov for mer utsettelse kan oppgaven leveres til følgende frister:

For semestre før høst 2019:

Høstsemesteret: 1.oktober

Vårsemesteret: 1.april

Fra og med høst 2019:

Høstsemesteret: Siste mandag i oktober

Vårsemesteret: Første mandag i mai

Om ønskelig kan du få en attest på at du har levert innen fristen.

Uten gyldig grunn

ESST-kandidater mottar to diplomer, et vitnemål fra UiO og et fra ESST-nettverket. Hvis du unnlater å levere til fristen uten gyldig grunn, mister du muligheten til å få A på ESST-diplomet ditt. Dette er en regel i ESST-nettverket, og gjelder alle ESST-masterprogrammer i Europa. Eventuell utsettelse vil ikke påvirke sensuren ved UiO. 

Kontakt studiekonsulenten umiddelbart dersom du ikke planlegger å levere til fristen. Uten gyldig grunn får du ikke levere inneværende semester. Oppgaver utsatt uten gyldig grunn kan leveres til disse datoene et senere semester:

For semestre før høst 2019:

Høstsemesteret: 1.oktober

Vårsemesteret: 1.april

Fra og med høst 2019:

Høstsemesteret: Siste mandag i oktober

Vårsemesteret: Første mandag i mai

Du må melde deg opp, registrere deg i Studentweb og betale semesteravgift for det semesteret du vil levere oppgaven. Det vil fremkomme av vitnemålet hvilket semester oppgaven ble levert.

 

Publisert 14. apr. 2016 14:26 - Sist endret 3. feb. 2022 10:44