TIK9001 – Theory and History

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal kandidatene

  • kunne bidra med vel funderte innspill i den norske samfunnsdebatten, og kan delta i debatter
    innenfor STS/innovasjonsstudier i internasjonale fora
  • kunne formulere problemstillinger for forskning og faglig utviklingsarbeid
  • kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor STS/innovasjonsstudier

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Deltakelse på dette emnet krever opptak på et ph.d.-program.

Eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Tilbys ved behov

Eksamen

Eksamen avholdes i samme semester som undervisning tilbys

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)