TIK9022 – The Dark Sides of Innovation

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Se de engelske emnesidene for informasjon om TIK9022 The Dark Sides of Innovation

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet krever at kandidaten har opptak på et ph.d.-program, fortrinnsvis på en av institusjonene tilknyttet forskerskolen NORSI. Andre kandidater kan få opptak etter søknad til kurskoordinator.

Se emnets engelske nettsider for informasjon om hvordan du søker opptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Dette emnet krever at kandidaten har opptak på et ph.d.-program, fortrinnsvis på en av institusjonene tilknyttet forskerskolen NORSI.

Undervisning

Det forventes at kursdeltakerne leser kurslitteraturen før deltakelse i kursuken. Kandidatene skal også presentere en av artiklene/kapitlene for de andre deltakerne. Det forventes aktiv deltakelse på kursdagene.

Detaljert kursplan vil bli gjort tilgjengelig for nedlastning.

Eksamen

I tillegg til aktiv deltakelse skal kandidatene levere et kurspaper på 15-25 sider til vurdering.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

8

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2020

Kursdatoer høsten 2020: 21.-25. september

Eksamen

Høst 2020

Undervisningsspråk

Engelsk