TIK9102 – Obligatorisk seminarrekke

Kort om emnet

Obligatorisk seminarrekke for alle stipendiater tatt opp på ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, studieretning Teknologi, innovasjon og kultur.

Hva lærer du?

Seminarene går hvert semester og er i regi av ph.d.-ansvarlig. Kandidatene leverer en tekst til presentasjon og diskusjon i forkant av hvert seminar, i tillegg til sesjoner om sentrale temaer, for eksempel hvordan man skriver et godt abstract.

Etter deltakelse i seminarene skal kandidatene kunne:

  • formulere problemstillinger for forskning og faglig utviklingsarbeid
  • planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå

Opptak og adgangsregulering

Alle ph.d.-kandidater som er tatt opp på studieretning Teknologi, innovasjon og kultur er velkommen på seminar. Send e-post om påmelding til seminarleder/ph.d.-ansvarlig, med kopi til administrativt ansvarlig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset krever opptak på ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, studieretning Teknologi, innovasjon og kultur

Undervisning

Ph.d-ansvarlige ved TIK arrangerer hvert semester et ph.d-seminar der stipendiatene presenterer prosjekter, kapitler, artikler m.m. Hvert ph.d-seminar går over to dager. Det kreves aktiv deltakelse og innlevering av et arbeid i forkant, der kandidatene presenterer bidrag til avhandlingen for eksempel en prosjektskisse, utkast til innledningen eller kapitler. Forelesninger som belyser praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til avhandlingsarbeidet, for eksempel forskningsetikk, kan også inngå i ph.d-seminaret.

Eksamen

Det forutsettes fremleggelse av egen tekst, og aktiv deltakelse på seminarene.

Uttelling:
Hver kandidat må ha deltakelse på tre ordinære seminarer, samt egen midtveisevaluering og sluttseminar. Dette gir en uttelling på til sammen 3 studiepoeng.

Alle elementer må være godkjente av seminarleder.

Karakterskala

Godkjent deltakelse og presentasjon i seminarene.

Vurderes som bestått/ikke bestått

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)