Emner innen teologi

Viser 1–36 av 36 emner
Emne Studiepoeng
LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst (10 studiepoeng) 10
LES4300 – Religion, livssyn og meningsskaping (10 studiepoeng) 10
LES4302 – Masteroppgave lederskap, etikk og samtalepraksis (10 studiepoeng) 10
LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn (10 studiepoeng) 10
REDI4000 – Interreligious relations: Defining Moments, Current Encounters (10 studiepoeng) 10
REDI4002 – Practices and Receptions of Sacred Scriptures (10 studiepoeng) 10
REDI4302 – Master Thesis in Religion and Diversity: Conflict and Coexistence (60 studiepoeng) 60
RESA1001 – Religion i det offentlige rom - makt, media, politikk (10 studiepoeng) 10
RESA2001 – Islam, kristendom og vesten (10 studiepoeng) 10
RESA2201 – Praksis (10 studiepoeng) 10
RESA3101 – Religion and Politics in Global Perspective (10 studiepoeng) 10
RESA3201 – Bachelor Thesis: Religion and Politics in Global Perspective (20 studiepoeng) 20
RESA4101 – Samtidsreligion (10 studiepoeng) 10
RESA4102 – Theory and Method in the Study of Religion, Society and Diversity (10 studiepoeng) 10
RESA4215 – Islamsk sosialetikk (10 studiepoeng) 10
RESA4219 – Religion and Politics in Global Perspective (10 studiepoeng) 10
RESA4302 – Masteroppgave religion og samfunn (60 studiepoeng) 60
RRE4302 – Master Thesis in Religious Roots of Europe (40 studiepoeng) 40
TEOL1005 – Bibelhebraisk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier (10 studiepoeng) 10
TEOL2003 – Den oldkirkelige teologi- og dogmedannelse (10 studiepoeng) 10
TEOL2301 – Tekster fra Deuteronomium (10 studiepoeng) 10
TEOL2500 – Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse (20 studiepoeng) 20
TEOL3106 – Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
TEOL4001 – Protestantisk religion (20 studiepoeng) 20
TEOL4101 – Utvalgte tekster fra Den hebraiske Bibelen (10 studiepoeng) 10
TEOL4106 – Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
TEOL4200 – Det nye testamente og homiletikk (15 studiepoeng) 15
TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis (15 studiepoeng) 15
TEOL4460 – Hope and Eschatology (10 studiepoeng) 10
TEOL4590 – Masteroppgave i praktisk teologi (30 studiepoeng) 30
TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi (30 studiepoeng) 30
TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten (10 studiepoeng) 10
TFF1002 – Levd religion i Norge (10 studiepoeng) 10
TFF3270 – Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10
TFF4270 – Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10