Emner innen teologi

Viser 1–31 av 31 emner
Emne Studiepoeng
LES4201 – Buddhist care practices (10 studiepoeng) 10
LES4210 – Veiledet praksis i institusjon (10 studiepoeng) 10
LES4220 – Tolket praksis (10 studiepoeng) 10
LES4302 – Masteroppgave lederskap, etikk og samtalepraksis (10 studiepoeng) 10
LES4330 – Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (10 studiepoeng) 10
LES4360 – Islamsk omsorgsarbeid (10 studiepoeng) 10
REDI4001 – Religion, Migration and Citizenship (10 studiepoeng) 10
REDI4302 – Master Thesis in Religion and Diversity: Conflict and Coexistence (60 studiepoeng) 60
RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk (10 studiepoeng) 10
RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion (20 studiepoeng) 20
RESA4211 – Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler (10 studiepoeng) 10
RESA4217 – Koranlesning (10 studiepoeng) 10
RESA4302 – Masteroppgave religion og samfunn (60 studiepoeng) 60
RRE4302 – Master Thesis in Religious Roots of Europe (40 studiepoeng) 40
TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL2500 – Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse (20 studiepoeng) 20
TEOL4020 – Teologi i praksis 3 (30 studiepoeng) 30
TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL4590 – Masteroppgave i praktisk teologi (30 studiepoeng) 30
TEOL4601 – Bønn og kontemplasjon (10 studiepoeng) 10
TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi (30 studiepoeng) 30
TFF1001 – Kristendommens historie (10 studiepoeng) 10
TFF1003 – Etikk og religion (10 studiepoeng) 10
TFF1004 – Hellige tekster (10 studiepoeng) 10
TFF2010 – Kristendom, oppvekst og læring (15 studiepoeng) 15
TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion (10 studiepoeng) 10
TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi (20 studiepoeng) 20
TFF3281 – Extremism, Democracy, Religion (10 studiepoeng) 10
TFF4003 – Space, Art and Identity in Synagogue, Church and Mosque (10 studiepoeng) 10
TFF4281 – Extremism, Democracy, Religion (10 studiepoeng) 10