Emner innen teologi

Viser 1–49 av 49 emner
Emne Studiepoeng
LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst (10 studiepoeng) 10
LES4201 – Buddhist care practices (10 studiepoeng) 10
LES4210 – Veiledet praksis i institusjon (10 studiepoeng) 10
LES4220 – Tolket praksis (10 studiepoeng) 10
LES4300 – Religion, livssyn og meningsskaping (10 studiepoeng) 10
LES4330 – Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (10 studiepoeng) 10
LES4360 – Islamsk omsorgsarbeid (10 studiepoeng) 10
LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn (10 studiepoeng) 10
REDI4000 – Interreligious relations: Defining Moments, Current Encounters (10 studiepoeng) 10
REDI4001 – Religion, Migration and Citizenship (10 studiepoeng) 10
REDI4002 – Sacred Scriptures and their Complex Receptions (10 studiepoeng) 10
REDI4302 – Master Thesis in Religion and Diversity: Conflict and Coexistence (60 studiepoeng) 60
RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk (10 studiepoeng) 10
RESA3101 – Religion and Politics in Global Perspective (10 studiepoeng) 10
RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion (20 studiepoeng) 20
RESA3201 – Bachelor Thesis: Religion and Politics in Global Perspective (20 studiepoeng) 20
RESA4101 – Samtidsreligion (10 studiepoeng) 10
RESA4211 – Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler (10 studiepoeng) 10
RESA4217 – Koranlesning (10 studiepoeng) 10
RESA4218 – Tillit og autoritet i islam (10 studiepoeng) 10
RESA4219 – Religion and Politics in Global Perspective (10 studiepoeng) 10
RESA4302 – Masteroppgave religion og samfunn (60 studiepoeng) 60
RRE4302 – Master Thesis in Religious Roots of Europe (40 studiepoeng) 40
TEOL1005 – Bibelhebraisk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier (10 studiepoeng) 10
TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL2003 – Den oldkirkelige teologi- og dogmedannelse (10 studiepoeng) 10
TEOL4020 – Teologi i praksis 3 (30 studiepoeng) 30
TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL4601 – Bønn og kontemplasjon (10 studiepoeng) 10
TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi (30 studiepoeng) 30
TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten (10 studiepoeng) 10
TFF1001 – Kristendommens historie (10 studiepoeng) 10
TFF1002 – Levd religion i Norge (10 studiepoeng) 10
TFF1003 – Etikk og religion (10 studiepoeng) 10
TFF1004 – Hellige tekster (10 studiepoeng) 10
TFF2010 – Kristendom, oppvekst og læring (15 studiepoeng) 15
TFF2220 – Film, populærkultur og livstolkning (20 studiepoeng) 20
TFF2500 – Frans av Assisi - mellom fattigdom og mystikk (10 studiepoeng) 10
TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion (10 studiepoeng) 10
TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi (20 studiepoeng) 20
TFF3281 – Extremism, Democracy, Religion (10 studiepoeng) 10
TFF3390 – Religion and Ecology (10 studiepoeng) 10
TFF3480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10
TFF4003 – Space, Art and Identity in Synagogue, Church and Mosque (10 studiepoeng) 10
TFF4281 – Extremism, Democracy, Religion (10 studiepoeng) 10
TFF4390 – Religion and Ecology (10 studiepoeng) 10
TFF4480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10