Emner innen teologi

Viser 1–47 av 47 emner
Emne Studiepoeng
LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst (10 studiepoeng) 10
LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn (10 studiepoeng) 10
REDI4000 – Interreligious relations: Defining Moments, Current Encounters (10 studiepoeng) 10
REDI4001 – Religion, Migration and Citizenship (10 studiepoeng) 10
REDI4002 – Sacred Scriptures and their Complex Receptions (10 studiepoeng) 10
REDI4302 – Master Thesis in Religion and Diversity: Conflict and Coexistence (60 studiepoeng) 60
RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk (10 studiepoeng) 10
RESA2001 – Islam, kristendom og vesten (10 studiepoeng) 10
RESA3101 – Religion and Politics in Global Perspective (10 studiepoeng) 10
RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion (20 studiepoeng) 20
RESA3201 – Bachelor Thesis: Religion and Politics in Global Perspective (20 studiepoeng) 20
RESA4101 – Samtidsreligion (10 studiepoeng) 10
RESA4102 – Theory and Method in the Study of Religion, Society and Diversity (10 studiepoeng) 10
RESA4218 – Tillit og autoritet i islam (10 studiepoeng) 10
RESA4302 – Masteroppgave religion og samfunn (60 studiepoeng) 60
RRE4302 – Master Thesis in Religious Roots of Europe (40 studiepoeng) 40
TEOL1005 – Bibelhebraisk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1006 – Bibelhebraisk II (10 studiepoeng) 10
TEOL1007 – Hellenistisk gresk I (10 studiepoeng) 10
TEOL1008 – Hellenistisk gresk II (10 studiepoeng) 10
TEOL1100 – Bibelen: Tekster og lesninger (10 studiepoeng) 10
TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning (10 studiepoeng) 10
TEOL2301 – Tekster fra Deuteronomium (10 studiepoeng) 10
TEOL2400 – Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning (20 studiepoeng) 20
TEOL2500 – Teologi i praksis 1 (20 studiepoeng) 20
TEOL4001 – Protestantisk religion (20 studiepoeng) 20
TEOL4101 – Gammeltestamentlige kjernetekster (10 studiepoeng) 10
TEOL4150 – Religionsfilosofi og dogmatikk (20 studiepoeng) 20
TEOL4200 – Det nye testamente og homiletikk (15 studiepoeng) 15
TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis (15 studiepoeng) 15
TEOL4460 – Theology of Hope (10 studiepoeng) 10
TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi (30 studiepoeng) 30
TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten (10 studiepoeng) 10
TFF1001 – Kristendommens historie (10 studiepoeng) 10
TFF1002 – Det flerreligiøse Norge (10 studiepoeng) 10
TFF1003 – Etikk og religion (10 studiepoeng) 10
TFF1004 – Hellige tekster (10 studiepoeng) 10
TFF2220 – Film, populærkultur og livstolkning (20 studiepoeng) 20
TFF2500 – Frans av Assisi - mellom fattigdom og mystikk (10 studiepoeng) 10
TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion (10 studiepoeng) 10
TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi (20 studiepoeng) 20
TFF3390 – Religion and Ecology (10 studiepoeng) 10
TFF3480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10
TFF4390 – Religion and Ecology (10 studiepoeng) 10
TFF4480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10