Emner innen teologi

Viser 1–30 av 30 emner
Emne Studiepoeng
LES4210 – Veiledet praksis i institusjon (10 studiepoeng) 10
LES4220 – Tolket praksis (10 studiepoeng) 10
LES4302 – Masteroppgave lederskap, etikk og samtalepraksis (10 studiepoeng) 10
LES4330 – Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (10 studiepoeng) 10
LES4360 – Islamsk omsorgsarbeid (10 studiepoeng) 10
REDI4001 – Religion and Migration (10 studiepoeng) 10
REDI4302 – Master Thesis in Religion and Diversity: Conflict and Coexistence (60 studiepoeng) 60
RESA2000 – Islam, ritualer og estetikk (10 studiepoeng) 10
RESA3200 – Bacheloroppgave: Humanisme, sekularitet og religion (20 studiepoeng) 20
RESA4250 – Muhammad og hans arv (10 studiepoeng) 10
RESA4302 – Masteroppgave religion og samfunn (60 studiepoeng) 60
RRE4206 – Ritual in Early Judaism, Christianity and Islam (10 studiepoeng) 10
RRE4302 – Master Thesis in Religious Roots of Europe (40 studiepoeng) 40
TEOL1004 – Hellenistisk gresk (10 studiepoeng) 10
TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL2004 – Martin Luther og 1500-tallets teologiske stridigheter (10 studiepoeng) 10
TEOL3003 – Introduksjon til tolkning av hebraiske bibeltekster (10 studiepoeng) 10
TEOL4012 – Praktisk teologi med institusjonspraksis: sjelesorg (10 studiepoeng) 10
TEOL4020 – Teologi i praksis 3 (30 studiepoeng) 30
TEOL4202 – Jesus og evangeliene (10 studiepoeng) 10
TEOL4401 – Dogmatikk (10 studiepoeng) 10
TEOL4590 – Masteroppgave i praktisk teologi (30 studiepoeng) 30
TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi (30 studiepoeng) 30
TFF1001 – Kristendommens historie (10 studiepoeng) 10
TFF1003 – Etikk og religion (10 studiepoeng) 10
TFF1004 – Hellige tekster (10 studiepoeng) 10
TFF3001 – Humanisme, sekularitet og religion (10 studiepoeng) 10
TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi (10 studiepoeng) 10
TFF3003 – Bacheloroppgave: Kjønnsperspektiv på religion og teologi (20 studiepoeng) 20
TFF4281 – Extremism, Democracy, Religion (10 studiepoeng) 10