Dette emnet er nedlagt

DIAK1002 – Hjelperne og velferdsstaten

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hjelperne og velferdsstaten har to hovedtemaer:

  • Frivillig, privat og offentlig basert omsorg
  • Velferdsstat og fattigdom

Studieemnet starter med et besøk hos Prosjekt Jobben, et arbeidstilbud med lav terskel der mennesker med rusproblemer møter opp og tar jobber på endagskontrakter, og til Fretex, Norges eldste og største attføringsbedrift. Frelsesarmeen eier og driver begge tiltakene, i nært samarbeid med offentlige velferdsinnretninger. Emnet Hjelperne og velferdsstaten har både en teoretisk og en praktisk rettet profil. Pensumtekstene vil diskuteres teoretisk, men også drøftes opp mot dagsaktuelle situasjoner og sammenhenger.

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi studentene kunnskap om hjelpearbeidets utfordringer i forhold til arbeid, velferdsstat og fattigdom. Studentene skal etter endt kurs ha kunnskap om hva frivillig, privat og offentlig basert omsorg innebærer. Ved emnets slutt skal studentene være i stand til å gjøre rede for og drøfte problemstillinger knyttet til disse temaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter:
Skriftlig bokreferat på 800-1000 ord med innlevering i Fronter.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamensoppgave på 3000-4000 ord.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO

Studenter som har strøket til eksamen kan søke om å få avlegge ny eksamen. Ny eksamen arrangeres enten senere samme semester, eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Høst 2007

Vår 2007

Eksamen

Høst 2012

Høst 2010

Høst 2008

Høst 2007

Vår 2007

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter