EKSAMEN HØSTEN 2004 BACHELORPROGRAMMET I …

EKSAMEN HØSTEN 2004 BACHELORPROGRAMMET I TEOLOGI OG KRISTENDOM (KRIS1001)

Kristendommen: Historisk innføring

Det velges ut 2 av 3 oppgaver som leveres i mappe tirsdag 23. november innen kl. 15.00 Til eksamen må begge oppgavene være bestått.

En av oppgavene under hver epoke skal besvares.

OLDKIRKEN

Enten Oppgave 1: Gjør rede for evangeliene som kilde til den historiske Jesus.

Eller Oppgave 2: Gjør rede for kristendommens utbredelse i de fire første hundreårene.

MIDDELALDEREN

Enten Oppgave 3: Gjør rede for kristningen av Norden.

Eller Oppgave 4: Gi en fremstilling av hovedlinjer i den monastiske bevegelse i middelalderen.

NYERE TID

Enten Oppgave 5: Gjør rede for hovedtrekk ved Luthers kristendomsforståelse.

Eller Oppgave 6: Gi en fremstilling av sentrale utviklingstrekk ved europeisk kristendom på 1800-tallet.

Publisert 1. sep. 2004 02:00 - Sist endret 13. sep. 2004 14:15