Pensum/læringskrav

Grunnbok

Rasmussen, T. og Thomassen, E. : Kristendommen. En historisk innføring., Oslo 2002, 2. Utg.. Universitetsforlaget. ISBN: 8215002927. 350 s. . 1. utg. 2000.

Utdyping

Brown, P. : The Rise of Western Christendom. Triumph and Diversity, 200-1000., Oxford 2003, 2. ed. Blackwell. ISBN: 0-631-22138-7. Kapittel 1-4, 8, 9 og 13.

Sigurdsson, J. V. : Kristninga i Norden 750-1200, Oslo 2003. Samlaget. ISBN: 8252159400. 100s..

Oberman, H. A. : The Reformation. Roots and Ramifications, Grand Rapids Michigan 1994. W.B. Erdmans Pub.Co.. ISBN: 0567292614. Kapittel 2-4, 10. 90 s. .

Cunningham, M. : Faith in the Byzantine World, Oxford 2002. Lion Publishing. ISBN: 0745951007. Kapittel 2-10. 130 s. .

McLeod, H. : Religion and the People of Western Europe 1789-1989, Oxford 1997. Oxford University Press. ISBN: 0192158325. 140 s.

Publisert 7. mai 2004 16:55 - Sist endret 14. sep. 2004 11:58