Pensum/læringskrav

Grunnbok

Rasmussen, T. og Thomassen, E. : Kristendommen. En historisk innføring, Oslo 2002, 2. utg. Universitetsforlaget. ISBN: 8215002927. s. 45-369 (325 s) .

Utdyping

Hazlett, I. : Early Christianity. Origins and Evolution to A.D. 600 , 1991 . London . ISBN: 0-687-11444-6 . Kap. 8; 11-15; 17 (78 s) (i kompendium) .

Sigurdsson, J. V. : Kristninga i Norden 750-1200, Oslo 2003. Samlaget. ISBN: 8252159400. 111 s.

Collinson, P. : The Reformation, 2003. London . Kap. 1-7; 8-11 (184 s) (Merk: utg. New York 2004 har andre sidetall).

Cunningham, M. : Troen i den bysantinske verden, Oslo 2002. Luther Forlag. ISBN: 82-531-445-8. Kap. 2-10. (146 s) .

McLeod, H. : Religion and the People of Western Europe 1789-1989, Oxford 1997. Oxford University Press. ISBN: 0192158325. (155 s) .

Publisert 22. apr. 2008 16:22 - Sist endret 25. apr. 2008 10:51