Pensum/læringskrav

Grunnbok:

Rasmussen, Tarald and Thomassen, Einar (2002), Kristendommen : en historisk innføring (2. utg. edn.; Oslo: Universitetsforl.) s. 45-369. 325 s.

Utdyping:

Collinson, Patrick (2003), The Reformation (London: Weidenfeld & Nicolson) Kap. 1-7; 8-11 (Merk: utg. New York 2004 har andre sidetall).

Cunningham, Mary (2003), Troen i den bysantinske verden (Luther historie; Oslo: Luther) Kap. 2-10. 146 s.

Hazlett, Ian and Frend, W. H. C. (1991), Early Christianity: origins and evolution to AD 600 : in honour of W.H.C. Frend (Nashville: Abingdon Press) Kap. 8; 11-15; 17. 78 s. (Trykket i eget kompendium)

Jón Viðar, Sigurðsson (2003), Kristninga i Norden 750-1200 (Utsyn & innsikt; Oslo: Samlaget) 127 s.

McLeod, Hugh (1997), Religion and the people of Western Europe, 1789-1989 (2nd edn., Opus; Oxford: Oxford University Press) XI, 182 s.

Publisert 8. mai 2009 09:43 - Sist endret 9. mai 2009 12:41