Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
18.08.2003Professor Halvor Moxnes  Mandag 18. august kl. 13:15 -15:00, Domus Theologica  Innføring i tema og oversikt over litteraturen 

 • Pensum: Karen Jo Torjeson, When Women were Priests. Women’s leadership in the Early Church and the Scandal of their Subordination in the Rise of Christianity. San Fransisco: Harper, 1993

 • Arbeidskrav:
 
21.08.2003Professor Halvor Moxnes   kl 10.15-12.00, Domus theologica   

 • P: Karen Jo Torjeson, When Women were Priests. Women’s leadership in the Early Church and the Scandal of their Subordination in the Rise of Christianity. San Fransisco: Harper, 1993.
 
25.08.2003Rebekka Solevåg  Mandag 25. august kl. 12:15 -14:00, Auditorium U40 Domus Theologica    Gruppeundervisning

 • P: P Tekststudium 1.. Tradisjonen om Maria Magdalena:: Matt 27:55-28:10 m. paralleller, Joh 19:25-20:18, Maria Magdalenas evangelium, Filipevangeliet, Frelserens dialog. T.N.Rian, utg., Maria Magdalenas Evangelium. Fire gnostiske skrifter, Oslo: Emilas Forlag, 1996. Litteratur:Turid Karlsen Seim, “Maria Magdalena – en disippel Jesus elsket,” i T.N.Rian, utg., Maria Magdalenas Evangelium. Fire gnostiske skrifter, Oslo: Emilas Forlag, 1996, 11-29. Mary Rose D’Angelo, “Reconstructing “Real Women” in Gospel Literature. The Case of Mary Magdalene,” Women and Christian Origins, 105-28.

 • AK: forberedt gruppearbeid
 
01.09.2003Professor Halvor Moxnes  Mandag 1. september kl. 09:15 -11:00, rom U309 Domus Theologica  Kvinner i huseholdet og i offentlig liv 

 • P: Karen Jo Torjeson, When Women were Priests, s53-176

 • U: 2 t. forelesning
 
08.09.2003Rebekka Solevåg   Mandag 8. september kl. 12:15 -14:00, Auditorium U40 Domus Theologica  Gruppeundervisning  Gruppeundervisning

 • P: Tekststudium 2.Matt 1-2, 19:1-15; 22:23-33; Luk 1-2, 7:36-50; 8:1-3; 10:38-42; 13:10-17; 15:8-10; Joh 2:1-11; 4:1-42; 8:1-11; 11:1-44; 12:1-8; Apost. 16:11-15; Rom 16; 1 Kor 5-7, 11:1-16; 14:33-36; Gal 3:26-28; Efeser 5:21-33; 1 Tim 2:8-15,5:3-16.

 • U: 2 t.

 • AK: ClassFronter: kort rapport om utvalgte avsnitt fra Torjesen, 53-176.
 
16.09.2003Professor Halvor Moxnes   Tirsdag 16. september kl. 9:15 -11:00, rom U305 Domus Theologica  Seksualitet og askese 
 • P Karen Jo Torjeson, When Women were Priests,179-244,Halvor Moxnes, Dag Øystein Endsjø og Jostein Børtnes (utg.)Naturlig Sex? Seksualitet og Kjønn i kristen antikk, Oslo, Gyldendal, 2002, 25-98.
 
22.09.2003  Gran    Granseminar

 • P: Tekststudium 3: Tekster fra oldkirken: Clark, Elizabeth A. og H. Richardson (ed.s) Women and Religion. Rev.-ed. San Fransisco: Harper, 1996, 1-66.

 • Selvstudium

 • Ak :CF: korte vurderinger av ulike tekster
 
02.10.2003Professor Halvor Moxnes  Torsdag kl. 14:15 -16:00, rom U309 Domus Theologica  Teoretiske perspektiv 1 

 • P: Moi, Toril, Hva er en kvinne? : kjønn og kropp i feministisk teori / [Oslo] : Gyldendal, 2002.Jorunn Økland, “Women in their Place: Paul and the Corinthian Discourse on Gender and Sanctuary Space,” Dr.avh., Teologisk Fakultet, UiO 2000, 88-109.

 • AK: Classfronterdiskusjon
 
09.10.2003Rebekka Solevåg   Torsdag 9. oktober kl. 12:15 -14:00, rom U309 Domus Theologica    Gruppeundervisning

 • Ak : Forberedt gruppearbeid, respons på teoribolken uke 40-41.
 
09.10.2003Professor Halvor Moxnes   Torsdag kl. 14:15 -16:00, rom U309 Domus Theologica  Teoretiske perspektiv 2 

 • P : Svare, Helge, ”Homoseksualitet mellom biologi og kultur. Et filosofisk blikk på essensialisme og konstruksjonisme,” i Brantsæter, M.C.; Eikvam, T.; Kjære, R.; Åmås, K.O (ed.): Norsk homoforskning, Oslo:Universitetsforlaget, 2001, 303-24.Vigdis Songe-Møller, “Fra pederasti til filosofi . Om Foucaults syn på seksualiteten i antikken,” i Den greske drømmen om kvinnens overflødighet (Oslo: Cappelen., 1999) 235-76.
 
13.10.2003    Historisk kvinnesyn og aktuell situasjon  Selvstudium Uke 42 (13.-18. oktober)

 • P: : Børresen, Kari E. ”Gudsbilde og menneskesyn – en matristisk fornyelse,” i Gud. Etterutdanning for prester 4 . Oslo: Teol.Fak./PTS, 1998, 103-13.Økland, Jorunn, ”Gudsbilder og menneskesyn- hvem er skapt i mannens bilde?” i Gud, 115-26.

 • Ak: CF-diskusjon
 
30.10.2003Professor Halvor Moxnes   Torsdag kl. 13:15 -15:00, rom U309 Domus Theologica  Likekjønnet seksualitet i antikken  - P: Halvor Moxnes, Dag Øystein Endsjø og Jostein Børtnes (utg.)Naturlig Sex? Seksualitet og Kjønn i kristen antikk, Oslo, Gyldendal, 2002, 129-207.  
03.11.2003Rebekka Solevåg   Mandag kl. 13:15 -15:00, rom U309 Domus Theologica  Likekjønnet seksualitet i antikken og aktuell diskusjon.  Gruppeundervisning

 • P. 1 Mos.1:27; 19; Rom 1: 18-32; 1 Kor 6:9-11, Homofile i Kirken. En utredning fra Bispemøtets arbeidsgruppe om homofili. Oslo, Kirkens Informasjonstjeneste, 1995, 87-139.

 • Ak: Forberedt gruppediskusjon

 

10.11.2003Professor Halvor Moxnes   Mandag kl. 13:15 -15:00, rom U309 Domus Theologica    - Oppsummering og utdeling av oppgave-alternativ 
20.11.2003Rebekka Solevåg   Torsdag kl. 09:15 -11:00 rom U309 gr1 og 13:15-15:00 rom U309 gr 2 Domus Theologica    Gruppeundervisning

 • Eksamensoppgaver

 • Ak: Forberedelse på ulike oppgaver
 
Publisert 16. juni 2003 20:19 - Sist endret 8. okt. 2003 17:06