Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensumbidragene på denne pensumlisten merket (i kompendium) er tilgjengelig på Ved kopiutsalget i akademika. Bøkene av Moi, Moxnes m.fl, Osiek/Balch og selges på Akademika.

Almen innføring i teori om kjønn

Moi, Toril (2002) Hva er en kvinne? : kjønn og kropp i feministisk teori (2. utg. edn.; [Oslo]: Gyldendal) s. 9-121 (bok)

Seksualitet og kjønn i kristen antikk (teori)

Moxnes, Halvor, Endsjø, Dag Øistein, and Børtnes, Jostein (2002), Naturlig sex? : seksualitet og kjønn i den kristne antikken (Oslo: Gyldendal akademisk) 7-173 s. (bok)

Hushold

Osiek, Carolyn and Balch, David L. (1997), Families in the New Testament world : households and house churches (The family, religion, and culture; Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press) X, 48-291 s. (bok)

Moxnes, Halvor (2003), Putting Jesus in His Place. A Radical Vision of Household and Kingdom (Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press), s. 1- 107(bok)

Tekster og temaer

  • Familiemønstre i evangeliene: fx Mark 1,16-20; 3,31-35; 10,1-12 Matteus 1,18-25; 6,9-15; 10,21-22; 12,46-50; 19,1-12; 21,28-32; 22,1-15:21-28 Lukas 8:1-3 Johannes 4:7-30
  • Hustavler: Kolosserbrevet 3:18-4:1 Efeserbrevet 5:21-33 1 Timoteusbrev, 2:8-15, 5:1-6:2 og Titusbrevet kap. 2
  • Homofili: Romerbrevet 1:26–27, 1 Korinterbrev 6:9–11 og 1 Timoteusbrev 1:9–10

Tekster:

Kartzow, Marianne Bjelland and Lerheim, Birgitte (2004), 'Kvinnesynet i Da Vinci-koden', Dagbladet

Fatum, Lone (2005), "Christ Domesticated. The Household Theology of the Pastorals as Political Strategy in Jostein Ådna" (red.), The Formation of the Early Church (Tübingen: Mohr Siebeck), s. 175-207 (32)s. (i kompendium)

Osiek, Carolyn (2008), "The Bride of Christ (Ephesians 5,22-33): a problematic wedding", in Marti Nissinen and Risto Uro (red.), Sacred Marriages. The Divine-Human Metaphor from Sumer to Early Christianity (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns), 371-392 (22s) (i kompendium)

Martin, Dale (2008), "Sex and the Single Savior", Marti Nissinen and Risto Uro (red.), Sacred Marriages. The Divine-Human Metaphor from Sumer to Early Christianity (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns),393-410 (18s.) (i kompendium)

Den norske kirkes lærenemd, Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken

Børresen, K. E. and Økland, J. (1998), "Gudsbilde og menneskesyn - en matristisk fornyelse" og "Gudsbilder og menneskesyn- hvem er skapt i mannens bilde?", i N. R. og Riedl Thelle, N. J. (ed.), Gud (Oslo: TF og PTS, Universitetet i Oslo), s. 103-13 og 15-26 (Fåes kjøpt ved det teologiske fakultet for 70,- ) (bok)

Moxnes, H. (2006), "’Her er ikke mannlig og kvinnelig.’ Kristendom og kjønn", Hva er kristendom (Oslo: Universitetsforlaget), 100-13 (i kompendium)

Publisert 13. mai 2010 09:43 - Sist endret 26. juli 2010 11:55