Dette emnet er nedlagt

Semesterside for KRIS2101 - Vår 2006

Merete Thomassen har tatt over for Jone Salomonsen som ansvarlig lærer på emnet.

20. mars 2006 13:12

Nye datoer for undervisning er nå på plass.

22. jan. 2006 21:54

Undervisningsstart blir utsatt. Ny oppstartsdato vil bli gitt så snart den er klar.

20. des. 2005 14:52