Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Del 1: Primærtekster om skapelse og antropologi (120 s)

Aurelius Augustinus: On Genesis: The Literal Meaning of Genesis. Book III. The Works of Saint Augustine. Vol. 13, 2002. New City Press: New York . ss. 233-240 (8 s) (kompendium 3495).

Aurelius Augustinus: The Trinity. The Library of Christian Classics, Vol. VIII , 1955. SCM Press LTD: London. ss. 93-94 (2 s) (kompendium 3495).

Aurelius Augustinus: De civitate Dei. Norsk oversettelse ved Reidar Aasgaard. , 2002. Pax Forlag: Oslo . ss. 312-313 (2 s) (kompendium 3495).

Thomas Aquinas : Summa Theologiæ. XIII. 1a. 90-102, 1964. Eyre & Spottiswoode. London. ss. 35-39, 59-61 (6 s) (kompendium 3495).

Julian of Norwich : Showings. The Classics of Western Spirituality, 1978. SPCK: London . ss. 293-305 (12 s) (kompendium 3495).

Martin Luther: Den store katekismen. Sigurd Hjelde, Inge Lønning og Tarald Rasmussen (red.): Martin Luther. Verker i utvalg V, Oslo 1982. Gyldendal. ss. 245-251, 285-289, 293- 296. (12 s) (kompendium 3495).

Skabt i Guds Billede: En lidet kendt udredning af Grundtvig fra 1814, 1986. Grundtvig Studier . ss. 7-10 (3 s) (kompendium 3495).

Preken fra Anden Faste-Søndag 1870: N.F.S. Grundtvigs Sidste prædikener i Vartov kirke 1861-72, bind 2, red. J.C. Brandt. s. 261-263. (2 s) (kompendium 3495).

Aasta Hansteen: Kvinden, skabt i Guds Billede, Kristiania: 1903 . Steen. ss. 1-25 (25 s) (kompendium 3495).

K. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse. Religionsfilosofiske betragtninger, København 1978. Gyldendal. ss. 54-68, 69-79, 80-90 (34 s) (kompendium 3495).

Sally McFague: Modeller af Gud, København 1991. Spektrum. ss. 86-118 (33 s) (kompendium 3495).

Del 2: Imago dei: Feministisk og teologisk hermeneutikk

Schüngel-Straumann, H.: On the Creation of Man and Woman in Genesis 1-3: The History and Reception of the Texts Reconsidered, A Feminist Companion to Genesis, red. Athalya Brenner, 1993. Sheffield Academic Press . s. 53- 76 (24 s) (kompendium 3496) .

Simkins, R. A.: Gender Construction in the Yahwist Creation Myth, A Feminist Companion to the Bible, red. Athalya Brenner, 1998. Sheffield Academic Press . s. 32-51 (20 s) (kompendium 3496).

Wire, A. C.: Women in the Image and Glory of God: 1 Corinthians 11:2-16, The Corinthian Women Prophets, 1990. Minneaplis: Fortress . s. 116-34 (18 s) (kompendium 3496).

Allen R.S.M, P.: Introduction” (s. 1-7), ”Aristotle” (s. 83-95), St.Augustine”(s. 218-226), Summary and Evaluation: Religious and Philosophical Origins of Sex Polarity (s. 247-250), The Concept of Woman. The Aristotelian Revolution, 750 B.C.-A.D. 1250, 1985. Eeerdmans Publishing . (32 s) (kompendium 3496).

Allen R.S.M., P.: ”St. Thomas Aquinas” (s. 385-398), ”Summary and Evaluation (on the adoption of Aristotelian arguments, s. 408-412), ”Summary and Evaluation (on the institutionalization of Aristotle, s. 468-473), The Concept of Woman. The Aristotelian Revolution, 750 B.C.-A.D. 1250, , 1985. Eeerdmans Publishing . (25 s) (kompendium 3496).

Bynum, C. W.: ”..’And Women His Humanity:’ Female Imagery in the Religious Writings of the Later Middle Ages,” Fragmentation and Redemption, 1991. NY: Zone Books. s. 151-79 (29 s) (kompendium 3496).

Wiesner, M. E.: ”Luther and Women: The death of Two Marys”, Feminist theology: A reader, A. I: Loades, (red.), SPCK 1990. s. 123-137 (15) (kompendium 3496).

Aasen, K.: ”’Helt kun i mand og kvinde’. Grundtvigs tanker om den fruktbare dobbelthet”, Grundtvig Studier 1991. s. 86-95 (10) (kompendium 3497).

Lein, B. N.: ”Den kvinnelige Natur – En ortodoks underdanighets lære – Protestene/Aasta Hansteen”, Kirken i felttog mot kvinnefrigjøreing. Kirkens holdnign til den borgerlige kvinnebevegelsen i 1880-årene, Universitetsforlaget 1981. s. 54- 77 (24 s) (kompendium 3497).

Douglass, J. D.: “The Image of God In Women. As Seen by Luther and Calvin”, Image of God and Gender Models in Judaeo-Christian Tradition, red. Kari Elisabeth Børresen, Solum forlag. s. 228-257 (30 s) (kompendium 3497) .

Ruether, R. R.: ”Imago Dei: Christian Tradition and Feminist Hermeneutics”, Image of God and Gender Models in Judaeo-Christian Tradition, red. Kari Elisabeth Børresen, Solum forlag. s. 267-291 (33 s) (kompendium 3497).

Salomonsen, J. : ”’Love of Same, Love of Other’. Reading feminist anthropologies with Karl Barth and Luce Irigaray”, Studia Theologica 2003. s. 1-24 (kompendium 3497).

Fulkerson, M. M.: ”Contesting the Gendered Subject: A Feminist Account of the Imago Dei”, Horizons in Feminist Theology. Identity, Tradition and Norms, red. Rebecca S. Chopp og Sheila Greeve Davaney, 1997. Fortress Press . s. 99-115 (17) (kompendium 3497).

Særpensum: Slektskap og Imago Dei: kjønnskritisk blikk på historisk konstruksjon av familie og slektskap som uttrykk for Guds bilde (ca 400 s)

Moxnes, H. (ed) : Constructing Early Christian Families: Family as Social Reality and Metaphor, 1997 . London: Routledge . (ca. 150 s. utdrag) Kap 1 Moxnes, kap 2 Moxnes, kap 3 Guijarro, kap 4 Barclay, kap 6 Lassen, kap 8 Sandnes, kap 10 Fatum.

Carr, A. and van Leeuwen, M.S. (eds) : Religion, Feminism & the Family, 1996 . Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press. (ca 150 s. utdrag) Kap 1 Carr/Schuurman, kap 2 Van leeuwen, kap 3 Frymer-kensky, kap 6 Purvis, kap 7 Sweetman, kap 8 Wiesner, kap 13 Couture.

Smedal, O. H. i Winge, H. (red): Slekt & Lokalsamfunn : Slekt og lokalsamfunn. Noen sosialantropologiske perspektiver, 1998 . Norsk lokalhistorisk institutt, Oslo . s. 7-30.

Amundsen, A. B. i Winge, H. (red): Slekt & Lokalsamfunn : I himmelen og på jorden. Noen perspektiver på slekt og religion i Norge etter reformasjonen , 1998 . Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt . s. 117-140.

Arnorsdóttir, A. og Nors, T. i Melby, K., Pylkkänen, A. og Rosenback, B. (red): Ægteskap i Norden fra Saxo til i dag : Ægteskabet i Norden og det europæiske perspektiv – overvejelse om især danske og islandske normer for ægteskap i 12.-14 århundrede, 1999:14. København: Nordisk Ministerråd, Nord .

Helmenius, A. i Melby, K., Pylkkänen, A. og Rosenback, B. (red) Ægteskap i Norden fra Saxo til i dag : Om kön och äktenskap i 1700-talets Sverige, 1999:14 . København: Nordisk Ministerråd, Nord.

Telste, K. i Melby, K., Pylkkänen, A. og Rosenback, B. (red) Ægteskap i Norden fra Saxo til i dag : Samliv før ekteskap i lys av norsk ekteskaps- og seksuallovgivning fra reformasjonen til omkring 1900, 1999:14 . København: Nordisk Ministerråd, Nord.

Publisert 3. nov. 2005 08:43 - Sist endret 20. mars 2006 15:47