Dette emnet er nedlagt

KRIS2201 – Problematiske bibeltekster

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i teorier om tolkning av bibelske tekster og aktuell bruk av dem. Hovedvekten ligger på arbeidet med tekster som har vært særlig problematiske i forhold til utfordringer vi står overfor i vår tid. Vi vil ta opp fem slike utfordringer: 1)Forholdet til jødene (”Var jødene skyld i Jesu død?”). 2) Forholdet mellom de kristne og staten (er staten et redskap for Guds vilje? Hvor lydige skal vi være mot myndighetene?). 3) Homoseksualitet og kristen etikk (forbyr Bibelen kjærlighetsforhold mellom personer av samme kjønn?). 4) Kvinners stilling (er det en guddommelig ordning at kvinnen skal være underordnet mannen?). 5). Jesu radikale krav (er det mulig å etterleve Bergprekenen?) Vi vil kombinere drøfting av tekster med diskusjon av hvilke (moderne) forutsetninger lesere bringer med seg i lesningen. Vi vil også gjennomgå fortolkninger og aktualiseringer av tekster for å se hvilke teorier de bygger på, stikkord er f.eks. ufeilbarlighet, fundamentalisme, skriftens autoritet.

Hva lærer du?

Ved å arbeide med sentrale eksempler på ”problematiske tekster” får du innføring i teorier rundt bibelfortolkning, og oppøving i selv å vurdere hvordan Bibelen (Det nye testamente) kan brukes i viktige religiøse og etiske spørsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Normalt minst ett emne i bibelkunnskap på 1000-nivå eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til Bibelen/ Det nye testamente

Undervisning

Forelesninger gjennom semesteret. Obligatorisk aktivitet: Innlevering av en skriftlig oppgave på ca. 1200 ord.

Eksamen

6-timers forberedt skriftlig eksamen. 3 oppgavetekster legges ut på ClassFronter 5 virkedager på forhånd, en av de tre gis til eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høsten 2004

Eksamen

Høsten 2004

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter