Pensum/læringskrav

Historisk stoff:

Castberg, Frede : Statsreligion og kirkestyre , 1953 . Oslo . 60 sider (Kompendium).

Bergrav, Eivind : Contra Castberg. Om Kirkens grunn , 1954 . Oslo . 40 sider. (Kompendium).

Molland, Einar : Statskirke og Jesu Kristi Kirke , 1954 . Oslo . 100 sider. (Kompendium).

Furre, Berge : Kva skjedde med religionsfridomen på Eidsvoll 1814?, 2002 . Oslo . 22 sider. (Kompendium).

Sivertsen, Helge m.fl. : Arbeiderpartiet og kristendommen, 1979 . Oslo . 69 sider (Kompendium).

Aktuell debatt:

Søderlind, Didrik : Farvel til statskirken? En debattbok om kirke og stat, 193 sider. Til sals hos GNIST.

Leirvik, Oddbjørn i Eidsvåg, I. og Larsen, L.: Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge / (red.) : Statskyrkjeordning og religionssaker. Historisk utviklingstrekk og aktuelle problemstillingar. , 1997 . Oslo . 17 s (Kompendium).

Høstmælingen, Njål i: Hijab i Norge: Forbudt å forby, forbudt å tillate?, 2004 . Oslo . 23 sider (Komnpendium).

Utgreiingar:

Bakkevig, Trond : Samme kirke – ny ordning. Innstilling frå Kyrkje-stat-utvalet nedsett av kyrkjerådet. Komiteleiar: Trond Bakkevig , 2002 . Oslo . 132 sider. Til sals hjå Kyrkjerådet .

Mykland, Liv : Fri religionsøvelse gjennom 150 år , 1997 . Oslo . 58 sider. Til sals hjå Riksarkivet.

Repstad, Pål : Dype, stille, sterke milde. Religiøs makt i dagens Norge, 2002 . Oslo . 180 sider. Til sals hjå GNIST.

Repstad, Pål : Religiøst liv i det moderne Norge , 2000 . Oslo . 114 sider. Til sals hjå GNIST.

Brekke, Torkel : Gud i norsk politikk. Religion og politisk makt, 2002 . Oslo . 141 sider. Til sals hjå GNIST.

Norges offentlige utredninger: Staten og Den norske kirke, NOU 2006:2.

Publisert 15. des. 2005 15:55 - Sist endra 22. mars 2006 10:44