Pensum/læringskrav

Historisk stoff:

Berggrav, E. (1954). Contra Castberg om kirkens grunn. (Oslo, Land og kirke) (I kompendium) Castberg, F. (1953). Statsreligion og kirkestyre. Statsreligion og kirkestyre utredning avgitt 21. november 1953 etter oppdrag av Kirke- og undervisningsdepartementet. (Oslo, Land og Kirke) 63 s. (I kompendium)

Furre, B. (2002). Kva skjedde med religionsfridomen på Eidsvoll 1814? (Oslo) (I kompendium) Lindholm, T., I. T. Plesner, et al. (2006). Stat, kirke og menneskerettigheter. (Oslo, Abstrakt forl.) (Bok)

Molland, E. (1954). Statskirke og Jesu Kristi kirke. (Oslo, Land og Kirke) (I kompendium) Sivertsen, H. (1979). ’Arbeiderpartiet og kristendommen’. in Det Norske arbeiderparti Sentralstyret and H. Sivertsen, Arbeiderpartiet og kristendommen innstilling fra et utvalg nedsatt 26.november 1973 av Arbeiderpartiets sentralstyre : med vedtak fra Landsmøtet 1977. (Oslo, Tiden) (I kompendium)

Aktuell debatt:

Høstmælingen, N. (2004). ’Forbudt å forby, forbudt å tillate?’ in N. Høstmælingen and Universitetet i Oslo Norsk senter for menneskerettigheter, Hijab i Norge. (Oslo, Abstrakt) (I kompendium) Leirvik, O. (1997). ’Statskyrkjeordning og religionssaker. Historisk utviklingstrekk og aktuelle problemstillingar’. in L. Larsen, I. Eidsvåg and Høstmælingen, N (eds.) Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge. (Oslo, Universitetsforl.) (I kompendium)

Utgreiingar:

Brekke, T. (2002). Gud i norsk politikk religion og politisk makt. (Oslo, Pax) (Bok) Mykland, L., Statsarkivet i Tromsø, et al. (1997). Fri religionsutøvelse gjennom 150 år om kilder til dissenternes historie : en rapport fra Statsarkivet i Tromsø. (Oslo, Riksarkivaren I samarbeid med Messel forl.) Til salgs ved Riksarkivet

Repstad, P. (2000). Religiøst liv i det moderne Norge et sosiologisk kart. (Kristiansand, Høyskoleforl.) (Bok)

Repstad, P. and Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 (2002). Dype, stille, sterke, milde religiøs makt i dagens Norge. (Oslo, Gyldendal akademisk) (Bok)

Stat - kirke-utvalget, K. Gjønnes, et al. (2006). Staten og Den norske kirke utredning fra Stat - kirke-utvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon av 14. mars 2003 : avgitt til Kultur- og kirkedepartementet 31. januar 2006 elektronisk ressurs. (Oslo, Departementenes servicesenter.) Digitalt dokument

Publisert 18. nov. 2008 08:44 - Sist endra 26. nov. 2008 11:36