Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Del 1: Historiske perspektiv på bibel- og livstolkning

Grunnbok:

Grant, R. og Tracy, D. : A Short history of the Interpretation of the Bible, 1984. London . (2nd ed.) 200 s.

Primærtekster fra oldkirken:

Melito, biskop av Sardes: Om påsken, 1984. Artos, Skellefteå. ”Peri Pascha”, ss. 7-32 (26 s) (i kompendium).

Myller, M (oversatt og red.): Gnostikerne og Bibelen, 1991. Akademisk forlag, København . Ptolemæus' brev til Flora, ss. 30-39 (10 s) (i kompendium).

Froehlich, K (trans and ed.): Biblical Interpretation in the Early Church, 1984. Fortress Press, Philadelphia . Origenes, “De Principiis”, ss. 48-67; 75-78 (24 s) (i kompendium) Diodor fra Tarsus, “Commentary on the Psalms, Prologue”, ss. 82-86 (5 s) (i kompendium) Diodor fra Tarsus, “Preface to the Commentary on Psalm 118”, ss. 87-94 (8 s) (i kompendium).

Aagaard, A. M. (red.): Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener i oversættelse, 1992. Frederiksberg . Chrysostomos, “Homilia in sanctum pascha”, ss. 70-77 (8 s) (i kompendium).

Augustin: Christian Instruction: De Doctrina Christiana, 1966. Washington. i: Fathers of the Church 2, Prologen, Bok 1 (kap. 1-4), bok 2 (kap. 1-10 og kap.16.23-26) og bok 3 (kap.1-12.20) 44 s (i kompendium).

Augustin; oversatt av Reidar Aasgaard : ”Ennarrationes in psalmos” Fortolkning av Salme 42, 5 s (i kompendium).

Thomas Aquinas: Summa Theologica, Del 1: 1.1.7-10, 6 s (i kompendium).

Fowl, S E (ed.): The Theological Interpretation of Scripture, 1997. Oxford . Nicolaus fra Lyra, “Postilla super totam Bibliam” Commentary on Exodus, ss. 114-128 (14 s) (i kompendium).

Lønning, I. (utv.): Levende Luther, 1967. Drammen . Martin Luther, "Om Første Mosebok - prekener av Martin Luther sammen med en undervisning om hvordan Moses skal læres.", ss.109-128 (20 s) Martin Luther, ”Fortaler til Det nye testamente på tysk.” ss. 41-47; 49-67; 81-86 (32 s) (i kompendium).

Primærtekster fra nyere tid:

Harnack, A von (oversatt til dansk ved Edv. Lehmann): Kristendommens væsen, 1900. København . ss. 5-6; 38-42; 46-53; 90-95; 103-119 (38 s) (i kompendium).

Schweitzer, A.: Jesu liv i forskningens lys, 1969. Oslo . ss. 187-198 (20 s) (i kompendium).

Del 2: Bibel- og livstolkning i det 20.århundre

Grunnbok:

Persson, P. E.: Att tolka Gud i dag, 1971. Lund . ss. 9-106 (97 s) (Trykket som eget kompendium).

Den hermeneutiske teologi:

Bonhoeffer, B.: Motstand og hengivelse, 1959. Oslo . ss. 154-59; 176-89; 192-201; 204-11; 214-227 (45 s).

Bultmann, R.: Mytologi og bibelforståelse, 1968. Gyldendal: Oslo . ss. 34-68 (35 s).

Barth, K.: The Epistle to the Romans, 1968. Oxford University Press, London . translated from the sixth edition by E.C. Hoskyns, ss. 2-15 (13 s).

Bultmann, R.: Jesus, 1968. Gyldendal. Oslo . Oversatt av T.B. Eriksen ss. 13-19 (7 s) .

Dahl, N. A.: Rett lære og kjetterske meninger, 1953. Land og Kirke, Oslo . ss. 156-202 (47 s).

Ebeling, G.: Word and Faith, 1984 (Second impression). SCM Press, London . ss. 79-97 (19 s).

Feministiske lesemåter:

Schüssler-Fiorenza, E. A. (ed): Searching the Scriptures, 1993. New York . Claudia V. Camp, ”Feminist Theological Hermeneutics: Canon and Christian Identity”, ss. 154-171 (18 s).

Kaul, D., Laland, H. og Østrem, S. (red.): Feministteologi på norsk, 1999. Oslo . Anne-Louise Eriksson, Bibelens autoritet og kvinners erfaringer, ss. 85-97 (13 s).

Johnson, E. A.: She Who Is, 1992. New York . ss. 3-41; 76-103 (67 s).

Reuther, R. R.: i Feminist Interpretation of the Bible : Feminist Interpretation. A Method of Correlation, ss. 111-124 (14 s).

Frigjøringsteologiske lesemåter:

West, G.: Biblical Hermeneutics of Liberation, 1995. Pietermarizburg . ss. 60-173 (114 s) (Eller i førsteutgaven fra 1991, ss. 42-141 (100s)).

Litterære tilnærmingsmåter:

Wright, T. R.: Theology and Literature, 1988. Blackwell. ss. 1-40 (40 s).

Steinmetz, D.: The Superiority of Pre-Critical Exegesis, 1997. i: Fowl . ss. 26-38 (13s).

Publisert 22. apr. 2008 16:22 - Sist endret 16. apr. 2009 14:19