Beskjeder

Publisert 24. mai 2006 12:06

Dette emnet henter høsten 2006 inn en rekke profilerte fagfolk til å forelese:

Professor Oddbjørn Leirvik

Professor Jan Olav Henriksen (MF)

Førsteamanuensis Hans Stifoss-Hanssen (PTS)

Professor Kjetil Hafstad

Studieleder Lars Gule

Førstelektor Kjetil Grandal

Professor Trond Skard Dokka