Pensum/læringskrav

Følgjande bøker må kjøpast: Merold Westphal: Suspicion and Faith. The Religious Uses of Modern Atheism.

Friedrich Nietzsche: The Anti-Christ (evt. på norsk: Antikrist, ny utgåve blir etter planen trykt opp i september)

Sigmund Freud: The future of an illusion

Temanummer av Religion og livssyn 3: 2005 (kan kjøpast på TF ved kursstart)

I INNFØRING (300 s):

Westphal, M. : Suspicion and Faith. The Religious Uses of Modern Atheism, 1998 . New York: Fordham University Press . (290 s, bok).

Aadnanes, P. M.: i Religion og livssyn 1: 2005 : Ein gud skapt i menneskets bilete? Glimt frå den moderne religionskritikkens historie, s. 12-18 (online artikkel).

II MODERNE RELIGIONSKRITIKK - KJELDETEKSTAR (280 s)

Hume, D. : Om religion, Oslo: Humanist forlag 2002, del XI av ”Dialoger om naturlig religion” . s. 100-110 (10s, i kompendium).

Nietzsche, F. : The Anti-Christ , Tucson, AZ: See Sharp Press . (70 s, bok).

Feuerbach, L.: i The Essence of Christianity : The essence of Christianity, 1957 . New York: Harper and Brothers . s. 1-33 (34 s, i kompendium).

Marx, K.: i Verker i utvalg 1: Filosofiske skrifter : ”Til jødespørsmålet” og ”Kritikk av den hegelske rettsfilosofi” , 1972 . Oslo: Pax . s. 65-101 (36 s, i kompendium).

Marx, K.: i Marx i ett bind : Teser om Feuerbach , 1973 . Oslo: Pax forlag . s. 34-36 (3 s, i kompendium) .

Freud, S. : The future of an illusion , 1989 . W.W. Norton & Company . (70 s, bok).

Elisabeth Cady Stanton and the Revising Committee : The Woman’s Bible (1895) , 1974 . Seattle: Coalition Task Force on Women and Religion. s. 5-13; 39-44 og 213-214 (15 s, i kompendium).

Russell, B.: ”Hvorfor jeg ikke er kristen” (1927) og/eller ”Har religionen gitt nyttige bidrag til sivilisasjonen?” (1930, s. 39-59), i Hvorfor jeg ikke er kristen og andre essays om religion og livssyn. Oslo: Humanist forlag 1996, s. 22-59 (38 s, i kompendium).

III TEOLOGI, RELIGIONSKRITIKK OG SEKULARITET (110 s)

Barth, K.: i The Epistle to the Romans : The frontier, meaning and reality of religion, 1968 . New York: Oxford University Press . s. 229-270 (42 s, i kompendium).

Wyller, T.: i Dietrich Bonhoeffer: Motstand og hengivelse : Å leve som om Gud ikke fantes’. Dietrich Bonhoeffer og den moderne livstolkningen , 2000 . Oslo: Gyldendal Akademisk . s. 7-23 (17 s, i kompendium).

Bonhoeffer, D. : Motstand og hengivelse , 2000 . Oslo: Gyldendal Akademisk . s. 141-145; 171-175 og 188-195 (18 s, i kompendium).

Taylor, M. C. : Erring. A postmodern a/theology , 1987. Chicago: Chicago University Press . s. 3-33 (30 s, i kompendium).

IV MORALSK OG FEMINISTISK RELIGIONSKRITIKK (160 s):

Edwien, A. : Er kristendommen en fare for verdensfreden?, 1986 . Oslo: Utgitt i samarbeid med Human-Etisk Forbund. s. 12-33 (21 s, i kompendium).

Moxnes, H.: i Turid Barth Pettersen og Stein Erik Horjen (red.): Over alle grenser. Festskrift ved Norges Kristelige Studentforbunds 100 årsjubileum : Trenger Bibelen moralsk kritikk?, 1999 . Oslo: Norges Kristelige Studentforbund . s. 136-143 (8 s, i kompendium).

Henriksen, J. O.: i Arne Johan Vetlesen og Jan Olav Henriksen: Moralens sjanser i markedets tidsalder : Hvordan religionen kan ødelegge moralen, 2003 . Oslo: Gyldendal . s. 183-191 (8 s, i kompendium).

Prior, M.: i Holy Land Studies 1: 2002 : Ethnic cleansing and the Bible: a moral critique, s. 37-59 (19 s, i kompendium).

Grandal, K.: i Kirke og Kultur 4: 2000 : Kristent gudsbilde og evig fortapelse, s. 311-324 (13 s, i kompendium).

Køhn, R. : Gode Gud? Gudsforgiftning og gudsbilder, 2003 . Oslo: Pax . s. 9-30 (22 s, i kompendium).

Grande, P. B.: i Kirke og Kultur 5: 1991 : Syndebukkmekanismer og mimetiske bindinger - en presentasjon av René Girards teori , s. 451-456 (6 s, i kompendium).

Salomonsen, J.: “The Dark Side of Pentecostal Enthusiasm: Abraham’s and Sara’s Sacrifice in Knutby, Sweden.” Skal trykkast i Sturla J. Stålsett (red.): The Rise of Pentecostalism: The Growth of Spiritualities in a Global Age. London: SCM Canterbury Press 2006 (22 s, i elektronisk tekstarkiv)

Irigaray, L.: i French Feminists on Religion. A reader (red. Morny Joy o.a.) : Divine women” og “When the Gods are born, 2002 . London og New York: Routledge . s. 40-58 (19 s, i kompendium).

Starhawk: i Truth or Dare. Encounters with Power, Authority and Mystery : Truth or Dare, 1987 . San Francisco: Harper & Row . s. 4-27 (24 s, i kompendium).

Reclaiming: Principles of unity (1 s, online)

VII AKTUELL ISLAMKRITIKK (110 s)

Rehman, S.: i Nå : "Det religiøse helvete”, ”Tilgi oss, Gud” og ”Kom ut, imamer!”, 2002 . Oslo: Cappelen . s. 77-80 og 137-144 (10 s, i kompendium).

Manji, I.: Hva er galt med islam? En oppfordring til ærlighet og forandring. Oslo: Cappelen 2005, kap. 2: ”Sytti jomfruer?”, s. 36-56 (20 s, i kompendium).

Warraq, I. : Hvorfor jeg ikke er muslim , 2003 . Oslo: Humanist . s. 250-260 og 509-520 (22 s, i kompendium).

Leirvik, O.: i Religion og livssyn, nr. 3: 2005, : Islamkritikk: kristen, humanetisk, muslimsk, s. 14-19.

Storhaug, H., Roald, A. S.: i Religion og livssyn, nr. 3: 2005, : Er islam en kvinnefiendtlig religion? To motsatte svar, s. 20-31.

Polfus, T. S.: i Religion og livssyn, nr. 3: 2005 : Strategier i folkelig muslimsk apologetikk, s. 32-37.

El Fadl, K. A.: i The place of tolerance in Islam : The place of tolerance in Islam, 2002 . Boston: Beacon Press . s. 3-23 (20 s, i kompendium).

Moussa, E.: i Omid Safi (red.): Progressive Muslims. On Justice, Gender, and Pluralism : The debts and burdens of critical Islam, 2002 . Oxford: Oneworld . s. 111-127 (16 s, i kompendium).

Publisert 1. mai 2006 16:31 - Sist endret 1. mai 2006 17:14