Pensum/læringskrav

Følgjande bøker/kompendier/hefter inngår i pensum:

Merold Westphal: Suspicion and Faith. The Religious Uses of Modern Atheism

Friedrich Nietzsche: Antikrist

Sigmund Freud: The future of an illusion

I pensum inngår også eit lengre kapittel frå Dawkins: The God Delusion

Resten av pensum er samla i to kompendier

Temanummer av Religion og livssyn 3: 2005 kan kjøpast på TF ved kursstart.

I INNFØRING (305 s):

Dahl, Espen (2008), 'Religionskritikkens gjenkomst og dens religiøse bruk', Kirke og Kultur, (2:2008), s. 138-47.

Westphal, Merold (1999), Suspicion and faith : the religious uses of modern atheism (New York: Fordham University Press) XI, 296 s.

Aadnanes, Per M. (2005), 'Ein gud skapt i menneskets bilete? Glimt frå den moderne religionskritikkens historie', Religion og livssyn, (1:2005), 12 s. (Online artikkel).

II MISTANKENS RELIGIONSKRITIKK - KJELDETEKSTAR (215 s):

Feuerbach, L. (1957), 'The essence of Christianity', The Essence of Christianity (New York: Harper and Brothers), s. 1-33 (I kompendium).

Freud, Sigmund, Gay, Peter, and Strachey, James (1989), The future of an illusion (New York: Norton) XXIII, 80 s.

Marx, K. (1972), ''Til jødespørsmålet' og 'Kritikk av den hegelske rettsfilosofi'', Verker i utvalg (1: Filosofiske skrifter; Oslo: Pax), s. 65-101 (I kompendium).

Marx, K. (1973), 'Teser om Feuerbach', Marx i ett bind (Oslo: Pax forlag), s. 34-36 (i kompendium).

Nietzsche, Friedrich (2008), Antikrist : forbannelse over kristendommen ([Oslo]: Spartacus) 70 s.

III SKEPTISISME OG NATURALISTISK RELIGIONSKRITIKK (65s):

Dawkins, Richard (2008), The God delusion (Boston: Houghton Mifflin) kap 4, s. 113-59 (eller tilsvarende i den norske utgaven fra 2007).

Hume, D. (2002), 'del XI av ”Dialoger om naturlig religion”', Om religion (Oslo: Humanist forlag), s. 100-10 (i kompendium).

Platinga, A. (2007), 'The Dawkins Confusion. Naturalism ad absurdum', Books & Culture, (March/April 2007), 10 s. (online artikkel

IV TEOLOGI, RELIGIONSKRITIKK OG SEKULARITET (80 s):

Barth, K. (1968), 'The frontier, meaning and reality of religion', The Epistle to the Romans (New York: Oxford University Press), s. 229-70 (i kompendium).

Bonhoeffer, D. (2000 ), Motstand og hengivelse (Oslo: Gyldendal Akademisk), s. 141-45; 71-75 og 88-95 (i kompendium).

Wyller, T. (2000), 'Å leve som om Gud ikke fantes’. Dietrich Bonhoeffer og den moderne livstolkningen', in Dietrich Bonhoeffer (ed.), Motstand og hengivelse (Oslo: Gyldendal Akademisk), s. 7-23 (i kompendium).

V MORALSK OG FEMINISTISK RELIGIONSKRITIKK (210 s):

Edwien, A. (1986), Er kristendommen en fare for verdensfreden? (Oslo: Human-Etisk Forbund), s. 12-33 (i kompendium).

Grandal, K. (2000), 'Kristent gudsbilde og evig fortapelse', Kirke og Kultur (4:2000), s. 311-24 (i kompendium).

Henriksen, J. O. (2003), 'Hvordan religionen kan ødelegge moralen', in Arne Johan Vetlesen og Jan Olav Henriksen (ed.), Moralens sjanser i markedets tidsalder (Oslo: Gyldendal), s. 183-91 (i kompendium).

Irigaray, L. (2002), 'Divine women' og 'When the Gods are born', in Morny Joy (ed.), French Feminists on Religion. A reader (London og New York: Routledge), s. 40-58 (i kompendium).

Køhn, R. (2003), Gode Gud? Gudsforgiftning og gudsbilder (Oslo: Pax), s. 9-30 (i kompendium).

Moxnes, H. (1999), 'Trenger Bibelen moralsk kritikk?', in Turid Barth Pettersen og Stein Erik Horjen (ed.), Over alle grenser. Festskrift ved Norges Kristelige Studentforbunds 100 årsjubileum (Oslo: Norges Kristelige Studentforbund), s. 136-43 (i kompendium).

Prior, M. (2002), 'Ethnic cleansing and the Bible: a moral critique', Holy Land Studies, (1:2002), s. 37-59 (i kompendium).

Reclaiming 'Principles of unity', (“online artikkel”:http://www.reclaiming.org/about/directions/unity.html).

Russell, B. (1996), 'Hvorfor jeg ikke er kristen' (1927) og/ eller 'Har religionen gitt nyttige bidrag til sivilisasjonen? (1930)', Hvorfor jeg ikke er kristen og andre essays om religion og livssyn (Oslo: Humanist forlag), s. 22-59 og 39-59 (i kompendium).

Salomonsen, J. (2006), 'The Dark Side of Pentecostal Enthusiasm: Abraham’s and Sara’s Sacrifice in Knutby, Sweden.', in Sturla J. Stålsett (ed.), Spirits of Globalization. The Growth of Pentecostalism and Experiential Spiritualities in a Global Age (London: SCM Press), (i elektronisk tekstarkiv).

Stanton, E. Cady and the Revising Committee (1974), The Woman’s Bible (1895), (Seattle: Coalition Task Force on Women and Religion), s. 5-13; 39-44 og 213-14 (i kompendium).

Starhawk (1987), 'Truth or Dare', Truth or Dare. Encounters with Power, Authority and Mystery (San Francisco: Harper & Row), s. 4-27 (i kompendium).

VII AKTUELL ISLAMKRITIKK – OG MUSLIMSKE SVAR (110 s):

El Fadl, K. A. (2002), 'The place of tolerance in Islam', The place of tolerance in Islam (Boston: Beacon Press), s. 3-23 (i kompendium).

Leirvik, O. (2005), 'Islamkritikk: kristen, humanetisk, muslimsk', Religion og livssyn, (3:2005), s. 14-19.

Manji, I. (2005), ''Sytti jomfruer?'', Hva er galt med islam? En oppfordring til ærlighet og forandring (Oslo: Cappelen), s. 36-56 (i kompendium).

Moussa, E. (2002), 'The debts and burdens of critical Islam', in Omid Safi (ed.), Progressive Muslims. On Justice, Gender, and Pluralism (Oxford: Oneworld), s. 111-27 (kompendium).

Polfus, T. S. (2005), 'Strategier i folkelig muslimsk apologetikk', Religion og livssyn, (3:2005), s. 32-37.

Rehman, S. (2002), '"Det religiøse helvete", "Tilgi oss, Gud" og "Kom ut, imamer!"', (Oslo: Cappelen), s. 77-80 og 137-44 (i kompendium).

Storhaug, H. og Roald, A. S. (2005), 'Er islam en kvinnefiendtlig religion? To motsatte svar', Religion og livssyn, (3:2005), s. 20-31.

Warraq, I. (2003), Hvorfor jeg ikke er muslim (Oslo: Humanist), s. 250-60 og 509-20 (i kompendium).

Publisert 13. mai 2009 09:43 - Sist endret 11. sep. 2009 13:47