Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. mai

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 29. mai kl. 10:00

Innleveringsfrist: 31. mai kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 18. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 10:15