Pensum/læringskrav

Bøker:

Haaning, Aksel (2011): Den kristne mystik fra middelalderens verden, Forlaget Vankunsten, København (162s)

Jalal al-Din Rum (2003): Sivfløytens sang og andre dikt fra Mathnavi, Oslo: De norske bokkklubbene (Verdens Hellige Skrifter), 2003. (Introduksjon + 15 s. utvalg tekst, 70s)

Knysh, Alexander (2000): Islamic Mysticism. A Short History, Brill (356s)

Lings, Martin (2010): What is Sufism? University of California Press (134s)

Tlsammen 728s

 

Kompendium:

Edelmann R. (1954): ”Indledningskapittel”, i Jødisk mystik (Verdensreligionernes hovedværker bind 11), Gyldendalse Boghandel, Nordisk Forlag, s. 11-48 (37s, i kompendium).

Thejls, Sara, Møldrup (2011): ”Kabbalah: en esoterisk tradition i europeisk religionshistorie”, i Mystik i filosofi, religion og litteratur.Forlaget Univrrs, Højbjerg, s. 39-57 (18s, i kompendium).

Thulstrup, Marie, Mikulová (1974): Begrebet Mystik,Rosenkilde og Bagger, Skjern, s. 15-39. (introduktion til begrebet mystik) (24s, i kompendium).

Farid ud-Din Attar (1984): Et udvalg tekst fra Fuglenes Forsamling: Alif Bogforlag, København (15s, i kompendium).

Tilsammen 94s

 

Elektronisk tekstarkiv

Bektovic, Safet (2001): ”Kierkegaard og sufismen: troens alvor”, Muslimer og kristne ansigt til ansigt (København: Islamisk-Kristent Studiecenter), 29-36. (16s, i elektronisk tekstarkiv).

Bektovic, Safet (2011): ”Sufisme som islamisk mystik” i Mystik i filosofi, religion og litteratur.Forlaget Univers, Højbjerg, s. 22-36. (15s, i i elektronisk tekstarkiv).

Ernst, Carl: Sufism, Islam and Globalization in the Contemporary World, (online tilgængelig, 34s)

Ernst, Carl: Ideological and Technological Transformation og Contemporary Sufism (online tilgængelig 23s)

Kim, Sophia: A Sufi Approach to Issues of Gender and Reconciliation (online tilgængeligt, 27s.)

Leirvik, Oddbjørn: Sufismen – i islamsk og dialogisk perspektiv (I elektronisk tekstarkiv, 10s)

Sedgwick, Mark: Western Sufism and Traditionalism (online tilgængeligt, 10s)

Sedgwick, mark: Da Vesten opdagede sufismen (online tilgængelig, 6s)

Sirry, Mun’im: Jamal al-Din al-Qasimi and the Salafi Approach to Sufism (online tilgængelig, 34s.)

Tilsammen 175s

 

Publisert 23. mai 2013 15:11