Dette emnet er nedlagt

Semesterside for TEOL1002 - Vår 2005

Endring av undervisningssted: Onsdag 2. februar Auditorium U40. Torsdag 3. februar U309.

31. jan. 2005 01:00

Etter samtale mellom faglærerene og administrasjonen har vi kommet frem til at vi flytter det første eksamenstidspunktet for TEOL1001 og TEOL1002 en uke. Dette fordi det første eksamenstidspunktet kolliderer med obligatorisk undervisning på TEOL2001 Ritualer og sakramenter. Vi beklager det inntrufne.

Nye eksamensdatoer bli for TEOL1001 Hellenistisk gresk: fredag 11. februar og for TEOL1002 Bibelhebraisk torsdag 10. februar.

25. jan. 2005 01:00

Med virkning fra høsten 2005 vil det bli undervist i hebraisk hver vår i stedet for hvert semester.

25. nov. 2004 01:00