Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

21. mai

Eksamensordning

Mappelevering.

Utlevering av oppgaven: 31. mai kl. 10:00

Innleveringsfrist: 4. juni kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Mappesamtaler avholdes 12. juni.

Kunngjøring av eksamensresultater: 12. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. okt. 2022 18:40