Pensum/læringskrav

 

Kirkelære og ledelse

Pensum kirkelære og ledelse

 • Carroll, Jackson W. As One With Authority. Reflective Leadership in Ministry. Eugene: Wipf and Stock 2011, s. 1-70, 177-200 (93 s.). 
 • Dietrich, Stephanie; Hallgeir Elstad, Beate Fagerli og Vidar Haanes (red.) Folkekirke nå. Oslo: Verbum 2015, 21-71, 143-213 (120 s.)
 • Fretheim, Kjetil (red.) Ansatte og frivillige. Endringer i Den norske kirke. Oslo: IKO 2014, s. 9-108, 121-132 (110 s.)
 • Norderval, K. M. (2006), "Skansen som langsomt falt. Kvinnelige prester i Norge i et historisk perspektiv", in Leif Jørn Hvidsten and Rosemarie Køhn (red.), Noen må gå foran-: festskrift til Rosemarie Köhn (Oslo: Pax), s. 124-47 (23 s.)
 • Wengert, Timothy (2008), Priesthood, Pastors, Bishops. Public Ministry for the Reformation & Today. Minneapolis: Fortress Press, ss. 1-32, 99-110 (43 s.)

 

Dokumenter om kirkelære og ledelse (til orientering)

 

Spiritualitet

 

 • Hanson, Bradley. A Graceful Life. Lutheran Spirituality for Today. Minneapolis: Augsburg Fortress Press, 2000 (200 s.)

 • Cunningham, Lawrence og Egan, Keith. Christian Spirituality: Themes from the Tradition. New York: Paulist Press, 1996 (216 s.)

 • Bradshaw, Paul. Two Ways of Praying: Introducing Liturgical Spirituality. Ashland City TN: OSL Publications, 2008. (104 s.)

 • Sundkvist, Bernice. “Församlingsspiritualitet i ett liturgiskt perspektiv”, Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 1, 2014, ss. 1-12. Online: http://sjlt-journal.com/wp-content/uploads/2014/05/SJLT-1-2014-Pub-artikler-Sundkvist.pdf   (13 s.)

 • Jones, Cheslyn. “Liturgy and Personal Devotion”, s. 3-9 i: Cheslyn Jones and others, eds. The Study of Spirituality. New York and Oxford: Oxford University Press, 1986. (7 s.)

 

Ressurser (østkirkelig spir.)

 

Liturgikk

Pensum liturgikk

 • Gudstjeneste for Den norske kirke, Oslo: Eide forlag 2011
 • Gravferd, Oslo: Verbum forlag 2014
 • Ordning for dåp, Eide forlag 2011
 • Ellverson, Karl Gunnar: Handbok i liturgik Stockholm: Verbum 2003, s 83-171, 177-225 og 311-319 (ca. 150 s) (liturgisk teologi, praktisk liturgikk)
 • Harbsmeier, Eberhard og Raun Iversen, Hans: Praktisk teologi. København: Anis 1995, s 292-297 (5 s) (om dåp), s 317-341 (34 s) (om gravferd)

 

Anbefalt litteratur litugikk

 • Berger, T.: Women’s Way of Worship. Gender Analysis and Liturgical History, Minnesota 1999
 • Dokka, T.S: “Dåpsliturgien. mellom folkelig lutherdom og liberal pietisme” i Balsnes, A.H, Christensen, S., Chrisoffersen, J.T og Mosdøl, H.O: Gudstjeneste a la carte. Liturgireformen i Den norske kirke. Verbum 2015, ss- 80-97
 • Eriksson, A.-L: ”Likt och olikt i en kvinnoinklusiv kristologi”, Nya vägar i teologin. Festskrift til Anders Jeffner, utg. ved C.R. Bråkenhielm m.fl. 1999
 • Fæhn, H.: Høymessen i går og i dag, Oslo 1977.
 • Hellemo, G. (red): "Liturgisk teologi for Den norske kirke" i Hellemo, G: Gudstjeneste på ny, Universitetsforlaget 2014, ss. 13-31
 • Kavanagh: A.: Elements of Rite. A Handbook of Liturgical Style, Collegeville 1984.
 • Martling, C. H.: Liturgik - en introduktion, Stockholm 1996.
 • Nissen, Johannes:  „Nadveren - fra bøn til handling“ i Johansen, Kirstine Hellboe og Rønkilde, Jette Bendixen (red): En gudsteneste, mange perspektiver, København 2013, ss. 213- 234
 • Nordstoga, Kåre: «Musikk i gudstjenesten». I Hellemo, Geir (red.): Gudstjeneste på ny. Universitetsforlaget 2014, ss, 89-104
 • Rønkilde, Jette Bendixen: "Gudsteneste er noget, vi gør saman - liturgisk teologi" i Johansen, Kirstine Hellboe og Rønkilde, Jette Bendixen (red): En gudsteneste, mange perspektiver, København 2013. ss- 15-34
 • Sanddal, Margunn: "Rom for gudsteneste" i Hellemo, Geir (red.): Gudstjeneste på ny. Universitetsforlaget 2014, ss. 105-126

Religionspedagogikk

Pensum i religionspedagogikk for studenter fra cand.theol.:

 • Afdal, G. 2013 Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Kapittel 1, 3, 5-8.
 • Gud gir- vi deler. Plan for trosopplæring. 2010. Kirkerådet. s.1-35. http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=38865
 • Johnsen, E.T. 2014 "Gudstjenestelæring gjennom deltakelse" i: G. Hellemo Gudstjeneste på ny. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Johnsen, E.T. 2015. «Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke. I: Prismet 66 (3): 125-144

 

Pensum i religionspedagogikk for studenter fra Kristendom, kultur og læring:

 • Afdal, G. 2013 Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Kap. 8,9,10 og 11.
 • Gud gir- vi deler. Plan for trosopplæring. 2010. Kirkerådet. s.1-35. http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=38865
 • Johnsen, E.T. 2014 "Gudstjenestelæring gjennom deltakelse" i: G. Hellemo Gudstjeneste på ny. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Johnsen, E.T. 2015. «Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke. I: Prismet 66 (3): 125-144

 

Dokumenter om opplæring i Den norske kirke (til orientering)

 

Ressursbøker til å utforme trosopplæring: (anbefalt støttelitteratur)

 • Gunleiksrud, Kristin: Bibelfortellinger, Oslo: IKO-forlaget 2011
 • Gunleiksrud, Kristin: Kirkebesøk, skolegudstjenester, høytidsvandringer. Oslo: IKO-forlaget 2009
Publisert 13. nov. 2017 14:04 - Sist endret 13. nov. 2017 14:04