TEOL3004 – Introduksjon til NT-eksegese

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir innføring i ulike måter å tolke tekster på, parallelt med språkopplæring i nytestamentlig gresk. Å eksegere en tekst er å kritisk fortolke den. Siden 1800-tallet har eksegesen utviklet seg til en egen vitenskap, hvor en særlig har lagt vekt på historisk-kritiske perspektiver i fortolkingen. I dette emnet vil vi studere tekstenes historiske bakgrunn, men også jobbe med litterære og teologiske fortolkninger. For at studentene skal kunne jobbe mest mulig selvstendig og kritisk med tekstene, legger undervisningen opp til at man blir fortrolig med eksegesen, i samme semester som man lærer originalspråket. Det vil bli lagt særlig vekt på tekster fra Johannesevangeliet. Emnet retter seg mot både teologistudenter fordi kunnskaper om og ferdigheter til å tolke Det nye testamente er en sentral del av teologers faglighet, og mot andre som har interessere av å studere Det nye testamente på et akademisk nivå.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du får kunnskap om hvordan tekstens mening oppstår i interaksjon med leseren gjennom valg av metodiske perspektiver og oversettelser. Du vil lære mer om Johannesevangeliet, og få eksegetiske kunnskaper med særlig vekt på historisk-kritiske, litterære og teologiske perspektiver. Emnet vil gjøre deg bedre i stand til å eksegere NT med utgangspunkt i den greske teksten.

Ferdigheter

Du vil oppøve ferdigheter til å kjenne igjen fortolkningsperspektiver på Det nye testamentet og å argumentere for din egen tolkning. Du vil oppnå tilstrekkelige ferdigheter i gresk til å foreta en selvstendig fortolkning.

Holdninger

Du vil få en mer kritisk holdning til innholdet i nytestamentlige tekster, samt opparbeide selvstendig i tekstfortolkning og i forhold til aktuell faglitteratur.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av tre dobbeltimer per uke.

Obligatorisk aktivitet

Innlevering av fire oppgaver relatert til gresk språk-innlæring. Oversettelse og grammatikk.

Innlevering av to eksegetiske oppgaver med utgangspunkt i tekster fra Johannesevangeliet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen, 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter