Syllabus/reading requirements

 

Grunntekster

Hebraiske tekster: Genesis 1:1-3:24; 12:1-9; 15; 22;  Eksodus 12;19–20. Jesaja 5:1-7; 6; 40:1-11; 52-53. Salme 1; 2; 8; 22; 23; 24; 46; 51; 72. Ordspråkene 8.

Det er disse tekstene som er pensum, og læringskravet er å arbeide faglig og selvstendig med disse. Til hjelp i innøvingen av eksegetiske ferdigheter brukes følgende hjelpemidler:

Sekundærlitteratur

• Til arbeidet med tekstene brukes

a) en vitenskapelig tekstutgave, for eksempel Biblia Hebraica Stuttgartensia (=BHS), Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1977 (eller senere). For de bibeltekstene som er dekket av den siste vitenskapelige utgaven, Biblia Hebraica Quinta (=BHQ), er denne å foretrekke. BHQ er under utgivelse i separate hefter fra Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

b) en vitenskapelig, historisk bibelhebraisk ordbok, fortrinnsvis Koehler, L. et al., The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament: Study Edition, 2 Volumes, Brill 2001.

c) dataprogramvare for analyse av bibeltekster. Fakultetet underviser i Accordance (for Windows og for Apple Macintosh). Andre programmer kan også brukes, for eksempel Bible Works (for Windows). Vi forsøker å arrangere felles innkjøp av Accordance til redusert pris dersom minst ti studenter melder interesse for dette i begynnelsen av semesteret.

• Som innføring i kritiske utgaver av bibeltekstene, kan brukes:
- McCarter, P. Kyle. Textual Criticism: Recovering the Text of the Hebrew Bible. Fortress, 1986.
- Wonneberger, Reinhard. Understanding BHS: A Manual for the Users of Biblia Hebraica Stuttgartensia. Subsidia biblica 8. Rome: Pontifical Biblical Institute., 1984 and 1999. Eller:
- Scott, W. R. A Simplified Guide to BHS: Critical Apparatus, Masora, Accents, Unusual Letters & Other Markings. 3rd ed. Noth Richland Hill, TX: Bibal Press, 2007.

- Tov, Emanuel. Textual Criticism of the Hebrew Bible. Philadelphia: Fortress, 2012.

• For innføring i ulike eksegetiske metoder kan man bruke et utvalg av disse:
- Amit, Yairah. Reading Biblical Narratives: Literary Criticism and the Hebrew Bible. Minneapolis: Fortress, 2001.
- Barton, John. Reading the Old Testament: Method in Biblical Study. Westminster John Knox Press, 1996, pp. 8–43.
- Carroll, Robert G. “Ideology.” Pp. 309–11 in Dictionary of Biblical Interpretation, ed. J. H. Hayes. Nashville: Abingdon, 1999.
- Gunn, M. David and Fewell, Danna Nolan. Narrative in the Hebrew Bible. The Oxford Bible Series. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Pippin, Tina. “Ideology, Ideological Criticism, and the Bible.” Currents in Research: Biblical Studies 4 (1996): 51–78.
- Rabinowitz, Paul. “Truth in Fiction: A Reexamination of Audiences.” Critical Enquiry 4 (1977): 121–42.
- Ska, Jean Louis. “Our Fathers Have Told Us”: Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives. Subsidia biblica 13. Rome: Pontifical Biblical Institute, 1990.
- Steck, Odil Hannes. Old Testament Exegesis: A Guide to the Methodology. Translated by J.D. Nogalski. Resources for Biblical Study Vol. 39. Atlanta: Society of Biblical Literature, 1998.

• Som historisk innføring til tekstene og deres verden bruker man f.eks.
- Rogerson, J. og Davies, P. R. The Old Testament World. London: T & T Clark 2005 (revidert utgave).

• Til arbeidet med de enkelte tekstene (i seminarene så vel som i oppgaveskrivningen) brukes relevante artikler såvel som eksegetisk kommentarlitteratur til de enkelte tekstene og teologiske konseptene. Det er også aktuelt å bruke artikler i oppslagsverk som Theological Dictionary of the Old Testament , (12 bind, utgitt av G. J. Botterweck og H. Ringgren); Theological Lexicon of the Old Testament , (2 bind, utgitt E. Jenni og C. Westermann); The Anchor Bible Dictionary (6 bind, utgitt av D. N. Freedman). Alle disse oppslagsverkene er tilgjengelige i TFs bibliotek. De kan også kjøpes som moduler i de mest aktuelle programmene for elektronisk tekstanalyse.

 

Publisert 20. mai 2016 14:53