Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

9. november

Eksamensordning

Mappelevering.

Utlevering av oppgaven: 22. november kl. 11:00

Innleveringsfrist: 23. november kl. 15:00

Sted: Inspera Digital innlevering

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 18. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jul. 2020 05:27