Pensum/læringskrav

Gresk tekst (30 sider):

  • Galaterbrevet
  • Romerbrevet: kap. 6-8, kap. 12-14
  • Første Korinterbrev: kap. 1-2, kap. 6, 7:17-24; kap. 11
  • Filemon-brevet

Pensumlitteratur:

Forberedelse av tekster med aktuell innlednings- og kommentarlitteratur, ca. 150 s.

Romerbrevet

Watson, Francis (2007) Paul, Judaism and the Gentiles. Beyond the New Perspective Grand Rapids, (Michigan/Cambridge U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company) 300s.

1.Korinterbrev

Moxnes, H. (2009) “Asceticism and Christian Identity in Antiquity: A Dialogue with Foucault and Paul” in Journal for the study of the New Testament (26:2009) 3-29, m. Respons fra J. Økland og J. Riches, 31-38. (elektronisk tidsskrift)

Økland, J. (2004) Women in their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary Space (JSNT Supplement Series. 269.) (London and New York: T & T Clark) 6-38(Google book)

Galaterbrevet

Dale, B. M. (2002) “Ikke mannlig og kvinnelig. Likestilling, androgyny og kjønnsoverskridelse hos Paulus” i Moxnes, H., Jostein Børtnes og Dag Øistein Endsjø (red) Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken redigeret (Oslo: Gyldendal, 2002), 99-125 (Boka finnes på Teol.Fak.bibl. og selges ved fakultetet)

Lopez, D. C. (2008) Apostle to the conquered : reimagining Paul's mission (Minneapolis : Fortress Press) 1-25 (Method) 119-63 (Re-imagining Paul as apostle to the conquered, on Galatians)

Fordypningsdelen høst 2010: sosial kontekst og teologisk fortolkning

Slaveri

Brooten, B. J. (2010) Beyond Slavery .Overcoming Its Religious and Sexual Legacies (PalgarveMacMillan) Utdrag. (Enda ikke tilgjengelig)

Glancy, J. (2006) Slavery in Early Christianity (Minneapolis, Fortress) 150 s.

Larsson, J. (2004) “Paul’s masculinity” in JBL (123:2004) 85-97 (elektronisk tidsskrift)

De Vos, C. S. (2001) ”Once a slave, always a slave? Slavery, manumission and relational patterns in Paul’s letter to Philemon” Journal for the Study of the New Testament (82:2001) 89-105. (Elektronisk tidsskrift)

Sosial kontekst og paranese

Aasgaard, R. (2002) ”Role Ethics in Paul. The Significance of the Sibling Role for Paul's Ethical Thinking” in New Testament Studies (48:2002) 513-30. (Elektronisk tidsskrift)

Engberg-Pedersen, T. (2009) “The Material Spirit: Cosmology and Ethics in Paul” in New Testament Studies (55:2009 April) 179-197. (Elektronisk tidsskrift)

Publisert 4. nov. 2010 08:43 - Sist endret 11. nov. 2010 15:46