Pensum/læringskrav

Gresk tekst (30 sider):

  • Galaterbrevet
  • Romerbrevet: kap. 6-8, kap. 12-14
  • Første Korinterbrev: kap. 1-2, kap. 6, 7:17-24; kap. 11
  • Filemon-brevet

Pensumlitteratur:

Forberedelse av tekster med aktuell innlednings- og kommentarlitteratur, ca. 150 s.

Repetisjon av pensum fra bachelor-nivå:

Bart D. Ehrman, The New Testament. A Historical Introduction. Flere utgaver, § 19: Paul the Apostle: The Man and his Mission.

Romerbrevet

Watson, Francis (2007) Paul, Judaism and the Gentiles. Beyond the New Perspective Grand Rapids, (Michigan/Cambridge U.K.: William B. Eerdmans Publishing Company) , 1-100, 163-350.

1.Korinterbrev

Meeks, Wayne (mange utgaver, 1. 1983) The First Urban Christians. The Social world of the Apostle Paul. 51-162.

Galaterbrevet

Riches, John, Galatians through the centuries. Oxford, Blackwell. 2008. 300 s.

Sosial kontekst , kjønn og paranese

Dale, B. M. (2002) “Ikke mannlig og kvinnelig. Likestilling, androgyny og kjønnsoverskridelse hos Paulus” i Moxnes, H., Jostein Børtnes og Dag Øistein Endsjø (red) Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken redigeret (Oslo: Gyldendal, 2002), 99-125 (Boka finnes på Teol.Fak.bibl. og selges ved fakultetet)

Moxnes, H. (2009) “Asceticism and Christian Identity in Antiquity: A Dialogue with Foucault and Paul” in Journal for the study of the New Testament (26:2009) 3-29, m. Respons fra J. Økland og J. Riches, 31-38. (elektronisk tidsskrift)

Økland, J. (2004) Women in their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary Space (JSNT Supplement Series. 269.) (London and New York: T & T Clark) 6-38(Google book)

De Vos, C. S. (2001) ”Once a slave, always a slave? Slavery, manumission and relational patterns in Paul’s letter to Philemon” Journal for the Study of the New Testament (82:2001) 89-105. (Elektronisk tidsskrift)

Publisert 11. okt. 2011 16:02 - Sist endret 22. nov. 2011 23:56