Pensum/læringskrav

Artikler som er tilgjengelige via UiO nettverket kan også nås hjemmenifra ved å bruke "UiO Programkiosk" : http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/programkiosk/

 

PAULUS OG PAULINSK TEOLOGI PENSUM VÅR 2015

 

Gresk tekst

 

Rom 1:3-4; 4:25; 10:9

1 Kor 15:3-5

1 Kor 1:13-15; 6:11; 12:13;

Gal 3:23-26

Rom 6:1-14; Mat 8:11-12; Luk 13:28

Mat 26:27-29 par.;1 Kor 11:23-26

 

1 Kor 15:42-53

Rom 6:3-14

Rom 11:13-24

1 Kor 12:12-26.

Gal 3:15-29

Gal 4:21-31

 

Paulusbrev lest i oversettelse

Galaterbrevet

1 Korinterbrev

Romerbrevet

 

Sekundærlitteratur

Barrett, Charles Kingley 1971/2013 The First Epistle to the Corinthians. Second Edition (London: Black).

Buch-Hansen, Gitte 2014. “Paulus i Aristoteles’ hønsegård. Dåb og genealogi i Galaterbrevet”, Dansk Teologisk Tidsskrift 77/1, 9-26.

Buch-Hansen, Gitte 2015. ”Arvingerne. Rom 9-11 som kognitiv terapi for sammenbragte familier (Romerbrevet 9-11)”, Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet, red. Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (Frederiksberg: Forlaget Anis), 213-238.

Buell, Denise Kimber & Caroline Johnson Hodge 2004. “The Politics of Interpretation: The Rhetoric of Race and Ethnicity in Paul”, Journal of Biblical Literature 123, 235-251. Online.

Christensen, Johnny 1962/2012. “Physics”, An Essay on the Unity of Stoic Philosophy. Copenhagen; Museum Tusculanum Press, 23-39.

Eisenbaum, Pamela M. 2004. “A Remedy for Having Been Born of a Woman: Jesus, Gentiles and Genealogy in Romans”, Journal of Biblical Literature 123, 671-702. Online.

Engberg-Pedersen, Troels 2009. “The Material Spirit: Cosmology and Ethics in Paul”, New Testament Studies 55.2, 179-197. Online.

Engberg-Pedersen, Troels 2015. ”Introduktion”, Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet red. Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (Frederiksberg: Forlaget Anis), 9-39.

Engberg-Pedersen, Troels 2015. ”Fra retfærdiggørelse til helliggørelse og frelse (Romerbrevet 5-8)”, Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet red. Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (Frederiksberg: Forlaget Anis), 111-130.

Engberg-Pedersen, Troels 2015. ”Paulus som filosof (Rom 7,1-8,13)”, Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet red. Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (Frederiksberg: Forlaget Anis), 189-212.

Epp, Eldon J., 2005 Junia – the First Woman Apostle (Minneapolis: Fortress).

Fatum, Lone 2015. “Livet i Kristus som gudstjeneste på Jorden”, Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet red. Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (Frederiksberg: Forlaget Anis), 239-270.

Johnson Hodge, Caroline 2004. “Olive Trees and Ethnicities. Judeans and Gentiles in Rom. 11.17-24”, Christians as a Religious Minority in a Multicultural City: Modes of Interaction and Identity Formation in Early Imperial Rome, Journal for the Study of the New Testament Supplement 243, red. Jürgen Zangenberg & Michael Labahn (Sheffield: Continuum International Publishing Group), 77-89.

Kahl, Brigitte 2013. ”Krieg, Maskulinität und der imperiale Gottvater. Das Augustusforum und die messianische Re-Imagination von ’Hagar‘ im Galaterbrief Sklavinnen in Zeiten der religiösen Rechtsbildung“ i Doing Gender – Doing Religion. Fallstudien zur Intersektionalität im frühen Judentum, Christentum und Islam, red. Ute E. Eisen, Christine Gerber & Angela Standhartinger (Tübingen: Mohr Siebeck), 273-302. Denne teksten gjennomgås av foreleser.

Klostergaard Petersen, Anders 2015. ”Romerbrevet 6: Kristusfigurens realitet hos Kristustilhængerne”, Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet red. Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (Frederiksberg: Forlaget Anis), 161-188.

Larsen, Kasper Bro 2015. ”At læse Romerbrevet bagfra. Konfliktmægling per korrespondance i Rom 14,1-15,13”, Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet red. Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (Frederiksberg: Forlaget Anis), 271-294

Lopez, Davina C. 2006. ”Before Your Very Eyes: Roman Imperial Ideology, Gender Constructs and Paul's Internationalism”, Mapping Gender in Ancient Religious Discourses, red. Todd Penner & Caroline Vander Stichele (Leiden: Brill), 115-162.

Martin, Dale B. 2002. ”’Ikke mannlig og kvinnelig’. Likestilling, androgyni og kjønnsoverskridelse hos Paulus”, Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken red. Halvor Moxnes, Jostein Børtnes & Dag Øistein Endsjø (Oslo: Gyldendal Akademisk), 99-128. Eller: “The Queer History of Galatians 3:28: ‘No Male and Female’", Sex and the Single Savior: Gender and Sexuality in Biblical Interpretation, Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 77-91.

Moxnes, Halvor 2014. ”Becoming Christians: Letter Writing as Community Formation”, A Short Story of the New Testament (London: I. B. Tauris), 8-36.

Moxnes, Halvor 2014. ”Race, Class and Gender ’in Christ’? The Ambiguous Reception History of Galatians 3:28”, A Short Story of the New Testament (London: I. B. Tauris), 133-156.

Moxnes, Halvor 2015. ”Abrahams Gud for jøder og hedninger”, Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet red. Kasper Bro Larsen og Troels Engberg-Pedersen (Frederiksberg: Forlaget Anis), 85-110.

Sambursky, Samuel. “The Dynamic Continuum”, The Physics of the Stoics. London: Routledge and Kegan Paul, 1-20.

Ward, Pete 2002. Chapter 1-4, Liquid Church: A Bold Vision of How to Be God's People in Worship and Mission. A Flexible, Fluid Way of Being Church (Peabody Mass.: Hendrickson Publishers), 1-48.

Williams, Jonathan. 2007. Chapter 11: “Religion and Roman Coins”, A Companion to Roman Religion, red. J. Rüpke; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 143–163 (20).

 

 

 

 

 

Publisert 15. jan. 2015 11:43 - Sist endret 15. jan. 2015 14:49