Pensum/læringskrav

Artikler som er tilgjengelige via UiO nettverket kan også nås hjemmenifra ved å bruke "UiO Programkiosk" : http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/programkiosk/

 

I pensum inngår et utvalg greske fokustekster fra Paulusbrevene. Listen foreligger ved semesterstart.

 

Bakgrunn

 

Klaus Haacker, ‘Paul’s Life’. I: J. G. Dunn (ed): The Cambridge Companion to Saint Paul (Cambridge: CUP 2003), 19-33.

Stephen C. Barton, ‘Paul as missionary and pastor. I: J. G. Dunn (ed): The Cambridge Companion to Saint Paul (Cambridge: CUP 2003), 34-50.

 

Romerne

 

Kasper Bro Larsen / Troels Engberg Pedersen, (red.), Paulusevangeliet. Nye perspektiver på Romerbrevet (Fredriksberg: Anis 2015).

Eldon Epp: Junia, The First Woman Apostle (Minneapolis: Augsburg 2005).

Jerry L. Sumney (ed.) Reading Paul’s Letter to the Romans (Atlanta: SBL 2012).

 

 

Galaterne

 

John M.G. Barclay, ‘Mirror-Reading a Polemical Letter: Galatians As A Test Case’, Journal for the Study of the New Testament 31/1987, 73-93.

Karin B. Neutel, A Cosmopolitan Ideal: Paul’s Declaration ‘neither Jew nor Greek, neither Slave nor Free, nor Male and Female’ in the Context of First-Century Thought (Library of New Testament Studies 513; London: Bloomsbury 2015), 1-71.

Matthew Thiessen, Paul and the Gentile Problem (Oxford: Oxford University Press), 1-42 og 73-170.

 

De deuteropaulinske brevene

 

Amy-Jill Levine (red.). A Feminist Companion to the Deutero-Pauline Epistles (The Pilgrim Press, Cleveland (2003)

Publisert 21. nov. 2016 11:30 - Sist endret 18. jan. 2017 13:34