Pensum/læringskrav

1: Norsk kristendom og samisk religion

Elstad, Hallgeir, Per Hasle og Eva Furseth: Illustrert norsk kristendomshistorie, 2002. Bergen, Fagbokforlaget. s 135-228, 261-276 og 289-324 (140s) (Boka er også tilgjengelig som lydbok via Norsk Bibliotek for lyd og punkt). .

Plesner, Ingvill Thorson: "Statskirkens liberale dilemma" i Kirke og kultur 2, 2011. (i elektronisk tekstarkiv).

Elstad, Hallgeir: "Ho var den første - femti år sidan Ingrid Bjerkås vart ordinert" i Nytt Norsk kirkeblad 3, 2011. s 5-13 .

Furre, Berge: "... til evig tid den samme" i Nytt Norsk kirkeblad 1, 2002. s 4-12 (i elektronisk tekstarkiv).

Pollan, Brita: "Samisk religion i Norge" i Arne Bugge Amundsen (red): Norges religionshistorie, 2005. Universitetesforlaget, Oslo. s 414-456 (i elektronisk tekstarkiv).

2: Religionspluralisme, religionssosiologi, religionsteori

Oppdatert religionsstatistikk for Norge (2 s), online (trussamfunn * verdsreligionar )

Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red): Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering, 2010. Universitetsforlaget. Oslo. 200 s. (Boka er også tilgjengelig som lydbok via Norsk Bibliotek for lyd og punkt).

Leirvik, Oddbjørn: Religionspluralisme. Mangfald, konflikt og dialog i Norge, 2010. Pax, Oslo. 100s. (Boka er også tilgjengelig som lydbok via Norsk Bibliotek for lyd og punkt).

Grung, Anne Hege: "Religionsdialog og kjønn: Kan interreligiøse dialoger fære til større kjønnsrettferdighet?" i Norsk Tidsskrift for Misjon 3-4, 2006. s 269-279 (10s) (i elektronisk tekstarkiv).

Smart, Ninian: "Religion and Human Experience" i The Religious Experience of Mankind: Religion and Human Experience, 1983. (New York: Charles Schribner’s Sons. (s 3-23).

Thelle, Notto: "Energi, innsikt og relasjon - tre religiøse språk." i Kjære Siddhartha!. Brev og samtaler i grenseland mellom øst og vest , 2005. Oriens forlag, Vikersund. (s 174-214) (i elektronisk tekstarkiv).

3: Verdensreligioner i Norge

Roald, Anne Sofie: Islam, 2004. Pax forlag, Oslo. 200 s. (Boka er også tilgjengelig som lydbok via Norsk Bibliotek for lyd og punkt).

Jacobsen, Knut og Notto R. Thelle: Hinduismen og buddhismen, 1999. Høyskoleforlaget, Kristiansand. s 171-330 (Boka er også tilgjengelig som lydbok via Norsk Bibliotek for lyd og punkt).

Thelle, Notto R. : Prinsessens engler. Invitasjon til samtale om alternativ spiritualitet, 2010. Pax. Oslo. 190 s. (Boka er også tilgjengelig som lydbok via Norsk Bibliotek for lyd og punkt).

Rian, Dagfinn, Kari Vogt og Knut A. Jacobsen: Verdensreligioner i Norge, 2005. Universitetsforlaget. Oslo. 2. utg. (s 174-214). (i elektronisk tekstarkiv) (Boka er også tilgjengelig som lydbok via Norsk Bibliotek for lyd og punkt) .

Flere av pensumbøkene er tilgjengelig som e-bøker på Nasjonal Bibliotekets lesesal

Publisert 29. mars 2012 07:43 - Sist endret 16. aug. 2012 14:06