Beskjeder

Publisert 20. aug. 2018 09:32

Granseminaret er obligatorisk for studenter på RESA, Teologistudiet, og årsenheten i kristendom og islam. Studenter kan søke om fritak til info@teologi.uio.no

Program for Granseminaret onsdag 12. - fredag 14. september 2018

Onsdag:                                                                                ...

Publisert 15. aug. 2018 22:24

Granseminaret er obligatorisk for studentene på profesjonsstudiet i teologi, bachelorprogrammet i religion og samfunn, samt årsenheten i kristendom og islam.

Hvis du blir veldig vanskelig for deg å delta på seminaret, kan du søke om fritak for deltagelse. Søknad sendes programkonsulenten, Tina Rinde for bachelorprogrammet i religion og samfunn og for årsenheten i kristendom og islam, og  Bjørn Erik Høvik Schjerverud for profesjonsstudiet i teologi.

Søknaden må begrunnes og vi må ha den innen 1. september.

Publisert 14. aug. 2018 18:36

Påmelding til seminar på Granavolden Gjæstgiveri må skje innen 1. september. Påmelding gjøres via nettskjema.

Dette seminaret er obligatorisk for programstudenter på følgende programmer:

Bachelorprogram i religion og samfunn

Profesjonsstudiet i teologi

Årsenhet i kristendom og islam

Øvrige studenter kan også melde seg på seminaret, og vil få tilbud om å delta dersom det er plass.

Det er en egenandel for seminaret er kr 350,- som er ment å dekke noen av kostutgiftene. Vi sender ut faktura etter seminaret.

Informasjon om Granavolden Gjæstgiveri finner du på ...

Publisert 7. aug. 2018 13:34

Undervisningen i gruppene 4 og 5 vil være spesielt tilrettelagt for studenter på teologiprogrammet.