Program for seminaret på Granavolden 2018

Granseminaret er obligatorisk for studenter på RESA, Teologistudiet, og årsenheten i kristendom og islam. Studenter kan søke om fritak til info@teologi.uio.no

Program for Granseminaret onsdag 12. – fredag 14. september 2018

Onsdag:                                                                                                                                                 Ansvarlig: M. Keller

09.00     Frammøte på Domus Theologica

09.15     Avreise med buss

10.30     Ankomst på Granavolden Gjæstgiveri med oppmøte

10.45     Presentasjon av deltakerne og introduksjon til seminaret / Ice Breaker (B. E. H. Schjerverud)

12.30     Lunsj

14.00     Forelesning: Kritisk tenkning (M. Keller og A. I. Berg)

15.45     Pause

16.00     Gruppearbeid (som favner 1003 og 1002 og gjør bruk av kritisk tenkning)

18.00     Programslutt

18.30     Middag

20.00     Omvisning i søsterkirkene (B. E. H. Schjerverud) etterfulgt av frivillig, men relevant kveldsgudstjeneste i Mariakirka (A. I. Berg)

Sosialt samvær i Gregerstua etter gudstjenesten (QUIZ)

Torsdag:                                                                                                                                                                                         

08.30     Frokost

09.15     Forelesning: TFF1002 (I. Flaskerud) med oppmøte

11.00     Pause

11.15     Gruppearbeid over forelesning

13.00     Lunsj

14.30     Forskning på prekener om flyktninger i Den norske kirke i spennet mellom religionsvitenskap og teologisk forskning  (E. Tveito Johnsen)

16.15     Gruppearbeid: Hvilke er utfordringer ser dere med å jobbe med religion og teologi på samme studiested? – forberedelse av spørsmål til panelet

17.30     Panel i Gregerstua: Religion og teologi i brytning og samspill (I. Flaskerud, A. I. Berg, K. Ruyter og E. Tveito Johnsen)

18.30     Programslutt

19.00     Middag

Sosialt samvær i Gregerstua etter middag (REBUS)

Fredag:                                                                                                                                                                                        

08.30     Frokost

09.15     Forelesning: Intra- og ekstramuralitet TFF1003 (K. Ruyter) med oppmøte

11.00     Pause med utsjekking

11.30     TFF1003 fortsetter

12.00     Studieteknikk (M. Keller)

12.45     Evaluering

13.15     Lunsj

14.45     Avreise med buss

15.45     Ankomst på Domus Theologica

Publisert 20. aug. 2018 09:32 - Sist endret 6. sep. 2018 14:41