Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

11. november

Eksamensordning

Oppgave.

Utlevering av oppgaven: 3. desember kl. 10:00

Innleveringsfrist: 6. desember kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Eksamensoppgavene blir lagt ut i Canvas 15. november. Eksamensbesvarelsen leveres i Inspera 6. desember.

Kunngjøring av eksamensresultater: 21. desember

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jun. 2022 15:11