Fritak fra Granseminaret

Granseminaret er obligatorisk for studentene på profesjonsstudiet i teologi, bachelorprogrammet i religion og samfunn, årsenheten i teologi, samt årsenheten i kristendom og islam.

Hvis det blir veldig vanskelig for deg å delta på seminaret, kan du søke om fritak for deltagelse. Søknaden sendes inn på nettskjema.

Søknaden må begrunnes og vi må ha den innen 1. september.

Publisert 10. aug. 2019 16:55