Program for seminaret på Granavolden 2019

Granseminaret er obligatorisk for studenter på RESA, Teologistudiet, og årsenheten i kristendom og islam. Studenter kan søke om fritak på nettskjema.

Program for Granseminaret onsdag 11. – fredag 13. september 2019

Onsdag:                                                                                                                                                 Ansvarlig: M. Keller

08.45     Frammøte på Domus Theologica

09.00     Avreise med buss

10.30     Ankomst på Granavolden Gjæstgiveri med oppmøte

10.45     Presentasjon av deltakerne og introduksjon til seminaret / Ice Breaker (M. Keller)

12.30     Lunsj

14.00     Forelesning/gruppearbeid: Observasjon, ritual og religiøsitet (A. Selimovic og M. Thommassen)

15.45     Pause

16.00     Observasjon, ritual og religiøsitet fortsetter

18.00     Programslutt

18.30     Middag

20.00     Omvisning i søsterkirkene (B. E. H. Schjerverud) etterfulgt av frivillig, men relevant kveldsgudstjeneste i Mariakirka (M. Thommassen)

Sosialt samvær i Gregerstua etter gudstjenesten (QUIZ)

Torsdag:                                                                                                                                                                                         

08.30     Frokost

09.15     Workshop: Kritisk tenkning 1 (M. Keller)

10.15     Forelesning og gruppearbeid: Flyktninger, kirkeasyl og nordisk gjestfrihet (T. Wyller)

11.00     Pause

11.15     Flyktninger, kirkeasyl og nordisk gjestfrihet fortsetter

12.30     Lunsj

14.00     Forelesning/gruppearbeid: Intra- og ekstramuralitet i religionsetikk (K. Ruyter)

14.45     Pause

15.00     Intra- og ekstramuralitet i religionsetikk fortsetter

15.45     Pause med vafler

16.15     Gruppeoppgave: Kritiske bemerkninger og spørsmål til foreleserne

17.30     Avsluttende refleksjon med spørsmål (A. Selimovic, T. Wyller, K. Ruyter og M. Keller)

18.30     Programslutt

19.00     Middag

Sosialt samvær i Gregerstua etter middag (REBUS)

Fredag:                                                                                                                                                                                        

08.30     Frokost

09.15     Workshop: Kritisk tenkning 2 (M. Keller)

10.15     Seminar: Den nye religions- og livssynsloven (M. Keller)

11.00     Pause med utsjekking

11.30     Den nye religions- og livssynsloven fortsetter

12.15     Pause

12.45     Evaluering

13.15     Lunsj

14.45     Avreise med buss

15.45     Ankomst på Domus Theologica

Publisert 21. aug. 2019 15:49 - Sist endret 29. aug. 2019 14:56