Pensum/læringskrav

Artikler som er tilgjengelige via UiO nettverket kan også nås hjemmenifra ved å bruke "UiO Programkiosk" : http://www.uio.no/tjenester/it/maskin/programvare/programkiosk/

 

 

Christoffersen, Svein Aage. Handling og dømmekraft. Etikk i lys av kristen kulturarv. Oslo: Tano, 2. utg, 2012: 74-176.

 

Emon, Anver M. Where revelation is silent: Shari’a, Reason and Islamic Natural Law, Bulletin for the Study of Religion 2010: 39; 1: 17-22 eller Emon, Anver (2004–2005), “Natural Law and Natural Rights in Islamic Law”, Journal of Law and Religion, 2004-2005: 20; 351–395.

 

Gule, Lars og Hanada Kharma. Adab - om danning i den arabisk-islamske tradisjon. Danningens filosofihistorie, red. av Ingerid S. Straume. Oslo: Gyldendal, 2013, 102-114.

 

Jakobsen, Knut A. Buddhistisk etikk, Buddhismen. Pax forlag 2000,  77-88.

 

Meilaender, Gilbert og William Werpehowski, red. The Oxford Handbook of Theological Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2005), del 1 Dogmatics and ethics, ss. 5-89 og del 2 Sources of Moral Knowledge, ss. 91-185  Tilgjengelig online: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199227228.001.0001/oxfordhb-9780199227228

 

Rahman, Fazlur. Law and ethics in Islam, Ethics in Islam, red. R. Hovannisan. Malibu, CA: Undena Publications 1985:  3-15.

 

Ramadan, Tariq. Radical reform. Islamic Ethics and Liberation.Oxford: Oxford University Press, 2009:del 3: 85-158.

 

Ramadan, Tariq. “An international call for moratorium on corporal punishment, stoning and the death penalty in the Islamic World.” Tilgjengelig online: http://tariqramadan.com/blog 

 

Saeed, Abdullah. Islamic Thought. An introduction. London: Routledge, 2006.

 

Schmidt, Ulla og Jan-Olav Henriksen. “Religion, etikk og moral: nye sammenhenger,” Religion i dagens Norge, red. P.K. Botvar og U. Schmidt. Oslo: Universitetsforlaget, 2010: 132-148.

 

Schweiker, William, red. The Blackwell Companion to Religious Ethics. (Oxford: Blackwell Publishing, 2005), del 1 Moral Inquiry, ss. 17-111; del 2 Moral Traditions, Jewish Ethics, Christian Ethics, Islamic Ethics, Buddhist Ethics, ss. 159-322.

 

Syse, Henrik (2002) "Which nature, whose law – and what about rights? Reflections on natural law as a tradition of universal ethics," Universal ethics. Den Haag: Nijhoff, 2002: 33-43.

 

Taliaferro, Karen. “Ibn Rushd and Natural Law: Mediating Human and Divine Law.” Journal of Islamic Studies  2017; 28: 1-27.

 

Zaroug, Abdullahi Hassan. «Ethics from an Islamic Perspective: Basic Issues”, The American Journal of Islamic Social Sciences 1999: 16: 45-63.

 

 

 

 

Publisert 9. mai 2019 12:40 - Sist endret 9. mai 2019 12:40