Pensum/læringskrav

Christoffersen, S.A. (1994) Handling og dømmekraft. Etikk i lys av kristen kulturarv. (Oslo: Tano) 205s.

Christoffersen, S.A. (1999) Etikk, Eksistens og Modernitet. Innføring i Løgstrups tenkning. (Oslo: Tano Aschehoug) 148s.

Henriksen, J. O. / Christoffersen, S. A. (2010): Religionens livstolkning. Innføring i kristendommens religionsfilosofi. (Oslo: Universitetsforlaget). Kapitlene (tils. 46s):

  • Religion i dag: Religion og sekularisering (s.32- 45)
  • Religion og samfunn (s.46-60)
  • Religion og etikk (s.170-183)
  • Religion og kultur (s.184-192)

Jeanrond, W. G. (2010): Kärlekens teologi. (Stockholm: Verbum forlag) 370s.

Leirvik, O. (2002): Islamsk etikk. Ei idéhistorie. (Oslo: Universitetsforlaget) 250s.

Woodhead, L. (2004): Christianity. A Very Short Introduction. (Oxford: Oxford University Press) 168s. (Må supleres med forelesninger)

(Totalt 1187s + forelesninger).

Publisert 17. nov. 2010 12:32 - Sist endret 17. nov. 2010 13:16