Pensum/læringskrav

Bektovic, Safet. Islamsk filosofi. Forlaget ANIS, 2012, ss. 13-24, 40-49, 122-132.

Christoffersen, Svein Aage. Handling og dømmekraft. Etikk i lys av kristen kulturarv. Oslo: Tano. 2. utg., 2012.

Gudorf, Christine E. Comparative Religious Ethics. Fortress Press, 2013, kap. 1, 5, 7.

Henriksen, J. O. og Christoffersen, S. A. : Religionens livstolkning. Innføring i kristendommens religionsfilosofi. Universitetsforlaget, 2010.  Kapitlene: "Religion i dag: Religion og sekularisering" (s.32- 45),  "Religion og samfunn" (s.46-60), «Religion og religiøs erfaring» (s. 61-73), «Religion og verdensbilde» (s. 93-104),  «Religion og menneskesyn» (s. 123-136),  «Religionskritikk» (s. 152-169), "Religion og etikk" (s.170-183).

Jacobsen, Knut A. og Thelle, Notto R. Hinduismen og buddhismen. Høyskoleforlaget, 1999. Del 2 om buddhismen, kap 1-6.  

Jensen, Tim og Mikael Rothstein: Etikken & religionerna, 2002. København: Aschehough, 2 utg., 2002. Kapitlene om jødedom, kristendom, islam og buddhisme.

Leirvik, O: Samvit – over trusgrenser? Islam og kristendom. Konflikt eller dialog. Oslo: Pax forlag 2006, kap. 21.

Saeed, Abdullah. Islamic Thought. An introduction. Routledge, 2006.  

Syse, Henrik. Natural law, religion, and rights. South Bend, IN: St. Augustine’s Press, 2007. Kap 1 (introduction), kap 4 (om St. Thomas Aquinas: the lex naturalis).

 

 

Publisert 25. nov. 2014 10:52