TFF2001 – Velferdsstat, frivillighet og medborgerskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva vil det si å være medborger i Norge anno 2014? Hva er velferdsstatens og frivillige organisasjoners rolle og utfordringer i den forbindelse? Kan diakonale (kristelig-sosiale) tiltak være med til å styrke medborgerskapet, og i så fall, på hvilke måter?

Emnet gir en innføring i den norske velferdsstatens historie med vekt på spørsmål knyttet til frivillighet og medborgerskap. Det omfatter besøk til diakonale tiltak som opererer i skjæringsfeltet mellom offentlig velferd og religiøst basert omsorg, og mellom profesjonalitet og frivillighet. Case-studiene er hentet fra Frelsesarmeens institusjoner.

Både gjennom teori og praksis vil vi i kurset diskutere hvordan velferdstiltak kan virke fremmende og hemmende når det gjelder medborgerskap forstått som politisk og juridisk ordning, og som opplevd realitet.  

Hva lærer du?

Målet med emnet er å gi studentene kunnskap om frivillig arbeid innenfor velferdsstatens rammer. Det skal gi kunnskap om profesjonelt og frivillig verdibasert omsorgsarbeid generelt, og mer spesifikt Frelsesarmeen som trosbasert (’faith based’) organisasjon innenfor rammene av en pluralistisk og sekulær velferdsstat.

Studentene skal etter endt kurs kunne definere medborgerskap og diskutere dets muligheter og utfordringer i norsk aktuell kontekst. De skal ha kunnskap om hva frivillig, privat og offentlig basert omsorg innebærer, med spesielt henblikk på hvordan tro og verdier kan komme til uttrykk på ikke-dominerende måter, og evt bidra til styrket medborgerskap. Ved emnets slutt skal studentene være i stand til å gjøre rede for og drøfte problemstillinger knyttet til disse temaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Obligatoriske aktiviteter

Skriftlig bokreferat på 800-1000 ord med innlevering.

Eksamen

3 dagers hjemmeeksamensoppgave på 3000-4000 ord.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2016

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter