TFF2004 – Reformasjonen som kulturrevolusjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Reformasjonen på 1500-tallet regnes ofte som starten på moderne tid. Den var ikke bare en religiøs omveltning, men også en kulturrevolusjon med store langtidsvirkninger for mange deler av samfunnslivet. Dette emnet går særlig inn på reformasjonens kulturelle og politiske virkninger, både på 1500-tallet og senere.

Sentrale temaer er reformasjonen som medierevolusjon, nytt syn på kunnskap og erkjennelse, nye idealer for pedagogikk og utdanning, nye rammer for rettspleie og lovgivning, nye idealer innredning, utsmykning og bruk av kirkerommet.

Reformasjonens langtidsvirkninger i protestantisk pregede samfunn i Nordeuropa vil også være et viktig tema. Kurset bygger på den aller nyeste forskningslitteraturen på feltet, for det meste utgitt i forbindelse med reformasjonsjubileet i 2017.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne

  • gjøre rede for reformasjonens innvirkning på områder som politikk og statsforståelse; lovgivning og rettspleie; pedagogikk og utdanning; billedkunst og estetikk i Europa på 1500- og 1600-tallet
  • kjenne til ulike politiske og kulturelle varianter av protestantisme
  • peke på sentrale kulturelle forskjeller mellom protestantisk og katolsk kristendom

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Obligatoriske arbeidskrav:

Muntlig presentasjon (ca 10 min) knyttet til en pensumtekst. Presentasjonen må være gjennomført for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave 3000-4000  ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter