Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Det teologiske fakultet

Besøksadresse: 
Domus Theologica, Blindernveien 9

Ekspedisjonstid: 
09.00-15.00

Postadresse: 
Pb. 1023 Blindern
0315 OSLO

Telefon: 22850300
Faks: 22850301
E-post: 
Web: http://www.tf.uio.no/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
førsteamanuensis Aud V. Tønnessen  (kontaktinformasjon) Etter avtale 
Publisert 28. apr. 2006 15:20 - Sist endret 22. mai 2006 13:19