Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Tekster merket med (I KOMPENDIUM) finnes i egne kompendier og kan kjøpes i kopiutsalget i Gnist*Akademikas butikk på Blindern i Oslo. Kompendiet kan også bestilles pr. telefon 2285 3030 eller e-post: kopiutsalget@akademika.no

Bourdieu, P. : Meditasjoner. Meditations pascaliennes, 1999 . Oslo, Pax Forlag AS . (285 s) .

Code, L.: i L. A. Alcoff og E. Potter (red.), Feminist Epistemologies : Taking Subjectivity into Account, 1993. London, Routledge . ss. 15-48 (34 s) (I KOMPENDIUM) .

Foucault, M. : Diskursens orden, 1999. Oslo, Spartacus Forlag AS . Tiltredelsesforelesning holdt ved Collège de France 2. desember 1970. Oversettelse og etterord ved E. Schaaning (42 s) .

Haraway, D. J.: Kap. 9 i Simians, Cyborgs and Women : Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, 1991 . London, Free Association Books . ss. 183-201 (19s) (I KOMPENDIUM) .

Harding, S.: i L. A. Alcoff og E. Potter (red.), Feminist Epistemologies : Rethinking Standpoint Epistemology: ‘What is Strong Objectivity?, 1993 . London, Routledge . ss. 49-82 (34 s) (I KOMPENDIUM) .

Kuhn, T. : Vitenskapelige revolusjoners struktur, ”Introduksjon”, kap. 3: ”Normalvitenskapens vesen”, kap. 5: ”Paradigmenes forrang”, 2002 . Oslo, Spartakus AS . ss. 14-21; 33-42; 50-56 (25 s) (I KOMPENDIUM) .

Longino, H. : i L. A. Alcoff og E. Potter (red.), Feminist Epistemologies : Subjects, Power and Knowledge. Description and Prescription in Feminist Philosophies of Science, 1993 . London, Routledge . ss. 101-120 (20 s) (I KOMPENDIUM) .

Lægreid, S. og Skorgen, T. (red.) : Hermeneutisk lesebok, 2001 . Oslo, Spartacus Forlag AS . (390 s) .

White, H.: i Hayden White: Historie og fortelling. Utvalgte essay : Narrativitetens betydning for fremstillingen av virkeligheten, 2003 . Oslo, Pax Forlag AS. ss. 55-84 (30 s) .

White, H. : i Hayden White: Historie og fortelling. Utvalgte essay : Historisk innplotting og sannhetsproblemet i historiefremstillinger, 2003 . Oslo, Pax Forlag AS . ss. 124-143 (20 s) .

Publisert 4. mai 2006 15:13 - Sist endret 4. mai 2006 16:14