Emner innen praktisk-pedagogisk utdanning, fagdidaktikk og utdanningsledelse

Viser 1–27 av 27 emner
Emne Studiepoeng
DIFO4000 – Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data (10 studiepoeng) 10
MDID4002 – Matematikkdidaktisk forskning - lærerkompetanse, undervisning og vurdering (10 studiepoeng) 10
NATDID4002 – Naturfagene, forskning og samfunn (10 studiepoeng) 10
NATDID4901V – Naturfagdidaktikk for lærerutdannere (30 studiepoeng) 30
NDID4002 – Tekstarbeid i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NDID4090 – Masteroppgave i nordisk-, især norskdidaktikk (60 studiepoeng) 60
PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning (10 studiepoeng) 10
PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring (30 studiepoeng) 30
PROMO1 – Profesjonsrettet mentorordning 1. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO5 – Profesjonsrettet mentorordning 5. semester (0 studiepoeng) 0
PROMO7 – Profesjonsrettet mentorordning 7. semester (0 studiepoeng) 0
RDID4030 – Naturfagdidaktikk fordypning (10 studiepoeng) 10
RELDID4002 – Aktuelle religions- og etikkdidaktiske temaer: erfaringsdimensjonen, bærekraftig utvikling, narrativer (10 studiepoeng) 10
RELDID4090 – Masteroppgave i religions- og etikkdidaktikk (30 studiepoeng) 30
SDID4002 – Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse (10 studiepoeng) 10
SDID4090 – Masteroppgave i samfunnsfagdidaktikk (30 studiepoeng) 30
UTLED4090 – Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning (30 studiepoeng) 30
UTLED4225 – Utdanningsrett og ledelse (10 studiepoeng) 10
UTLED4226B – Ledelse av lærings- og læreplanarbeid (15 studiepoeng) 15
UTLED4228 – Utdanningsrett og ledelse (15 studiepoeng) 15
UTLED4303 – Anvendt metode (10 studiepoeng) 10
VEIL4000 – Veiledning i skolen (15 studiepoeng) 15
VEIL4000B – Veiledning i skolen (15 studiepoeng) 15
VEIL4005 – Veiledning i skolen (5 studiepoeng) 5
VEIL4015 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen (10 studiepoeng) 10